Bierbrouwerij ‘De Gecroonde Bel’

Bierbrouwerij De Gecroonde Bel aan de Bredaseweg was het resultaat van een fusie tussen de brouwerij van de familie Smits uit Oosterhout en de brouwerij van de heer Oomen en gebroeders Van Dijk uit Heusdenhout. De brouwerij trad in de loop van 1901 in werking en werd al snel een succes. Zij legde zich voornamelijk toe op de productie van ondergistend ‘Beiers’ bier, een nieuwe uit Duitsland afkomstige productiemethode die na 1885 snel populair werd.

Het voor het brouwproces benodigde water betrok men door middel van een, op 1 kilometer afstand van het brouwhuis gelegen, pomp die het heldere grondwater via een pijpleiding naar de brouwerij bracht. Tussen 1906 en 1912 werd het Wilhelminakanaal graven in de onmiddellijke nabijheid van de brouwerij waardoor de bereikbaarheid nog verbeterde. Vanaf 1923 werden er ook chemische en farmaceutische producten gemaakt. In 1927 gingen de zaken echter zo slecht dat de brouwerij weldra haar poorten moest sluiten. Het gebouw werd verkocht aan een bierbottelarij.

Tegenwoordig wordt de voormalige brouwerij als bedrijfs- en kantoorruimte gebruikt. De interieurs zijn grotendeels gewijzigd en gemoderniseerd en de oorspronkelijke apparatuur is verdwenen. Toch zijn in de uiterlijke verschijningsvorm de typerende karakteristieken van een middelgrote, moderniserende stadsbrouwerij bewaard gebleven.