Het klooster Sint Catharinadal

Het klooster Sint-Catharinadal, dat nu reeds zeven eeuwen achter de rug heeft, leidt nog altijd een bloeiend bestaan. Het Norbertinessen klooster bestaat uit een omgracht huis (gebouwd omstreeks 1270), kloostergebouw en kloosterkerk en een vroeg 19e-eeuws poortgebouw.

In 1647 vestigden de zusters Norbertinessen van Sint Catharinadal zich in Oosterhout omdat ze om politieke redenen hun klooster in Breda moesten verlaten. Dankzij de bijzondere bescherming van de prinsen van Oranje kon dit convent als enig katholiek klooster in den lande tijdens de republiek blijven voortbestaan. De zusters vestigden zich in het rond 1270 gebouwde slotje De Blauwe Camer dat zij tot klooster lieten ombouwen. Voornaamste middelen van bestaan waren hier eeuwenlang de potten-, steen- en pannenbakkerijen, de lakenhandel en landbouw en veeteelt.

Met het oog op een duurzame toekomst voor de priorij is een nieuwe invulling voor de agrarische gronden gekozen en is een wijngaard aangelegd. Op 29 mei 2018 is de eerste wijn van het Sint-Catharinadomein gebotteld en verkrijgbaar in de Kloosterwinkel en het Wijnhuis. Meer informatie kunt u vinden op www.sintcatharinadal.nl