Oude leerlooierijen


Toen de voormalige leerlooierij Huijben tussen 1895 en 1918 gebouwd werd, verkeerde de leerindustrie in Nederland op haar hoogtepunt, vooral in het westelijk deel van onze provincie. Het in fasen tot stand gekomen pand van leerlooierij Huijben is oorspronkelijk gebouwd als drielaags nathuis met droogzolder, voorzien van eenlaags uitbreidingen die later zijn verhoogd, terwijl het geheel ook in omvang is verdubbeld.

Het pand, in 1999 aangewezen als Rijksmonument, is van algemeen belang als voorbeeld van de voor westelijk Noord-Brabant zo typerende en in de bouwtijd van het pand op zijn hoogtepunt verkerende leerindustrie. Op het gebied van de architectuurhistorie is het gebouw belangrijk vanwege de samenhang tussen in- en exterieur. De markante verschijning van het gebouw samen met de schoorsteen  is op lokaal niveau van belang voor het silhouet van Oosterhout.

De looierij heeft meer dan 10 jaar leeg gestaan. Het verval heeft in die tijd hard toegeslagen. Op verschillende plaatsen heeft vocht de houten constructie aangetast. Inmiddels is de fabriek verbouwd tot drie woningen, waarbij de structuur en authentieke elementen in overgrote mate behouden zijn gebleven.