Toeristisch fonds

Oosterhout op zoek naar nieuwe toeristische plannen

De gemeente Oosterhout heeft de beschikking over een fonds, waarmee plannen om de vrijetijdseconomie te bevorderen, gefinancierd kunnen worden.

Oosterhoutse bedrijven, instellingen of particulieren die plannen hebben om de vrijetijdseconomie te bevorderen, kunnen die bij de gemeente indienen. Deskundigen uit het toeristisch werkveld toetsen of het plan in aanmerking komt om ondersteund te worden.

Het fonds wordt jaarlijks gevuld met inkomsten uit de toeristenbelasting. Deze belasting komt daarmee voor een belangrijk deel rechtstreeks ten goede aan de toeristische sectoren en met name aan de vernieuwingen daarin.

Promotie

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een deel van de jaaropbrengst van het fonds te benutten voor jaarlijks terugkomende kosten voor de promotie van Oosterhout en de verbetering van het toeristisch klimaat. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het op orde brengen en houden van informatievoorziening. Het grootste deel van dat bedrag is bedoeld om te stimuleren dat er meer toeristen en jonge gezinnen naar Oosterhout komen, dat ze er langer blijven en dat ze er meer geld besteden.

Voorwaarden

De ingediende plannen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 • Het plan stimuleert het aantal toeristen, de verblijfsduur en de bestedingen; 

 • heeft een onderscheidend karakter; 

 • Is geen bestaand of terugkerend evenement (daarvoor zijn andere mogelijkheden); 

 • De aanvrager heeft er zelf geen commercieel belang bij; 

 • Gedurende het jaar worden de ingediende plannen beoordeeld; 

 • Aanvragen worden toegelicht inclusief een begroting; 

 • Voor ingediende projecten zijn, indien noodzakelijk, de vereiste besluiten/vergunningen geregeld of deze zijn binnen afzienbare tijd te regelen. Dit geldt tevens voor eventueel vereiste toestemmingen van anderen; 

 • Ingediende projecten moeten binnen een jaar na toekenning tot een concreet resultaat leiden. 

Uitvoering

De aanvragen voor een bijdrage uit het toeristisch fonds worden beoordeeld door het Platform Toerisme. Het Platform adviseert het college over welke aanvragen het verdienen gehonoreerd te worden. Het Platform Toerisme is breed samengesteld uit deskundige vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afd. Oosterhout, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Bruisende Binnenstad, Samenwerkende Recreatie Ondernemers (SRO), B&B's en de VVV.

Via het subsidieportaal van de gemeente kan een aanvraag voor een bijdrage uit het fonds ingediend worden.

Feiten 

 • Oosterhout brengt toeristen die de gemeente bezoeken in 2024 (net als in 2023) € 1,-- per persoon/per nacht in rekening, kinderen t/m 3 jaar gratis;

 • Bungalowparken en campings met vakantiewoningen brengen toeristenbelasting per persoon per nacht in rekening bij hun gasten; 

 • Het grootste deel van de inkomsten wordt in het toeristisch fonds gestort.  

 • Een deel van de totale opbrengst gaat naar de algemene middelen ter dekking van de kosten van onderhoud aan en investeringen in de openbare ruimte; 

 • De toeristische sector beslist zelf mee over de besteding van de gelden die in het toeristisch fonds zijn gestort;  

 • De totale opbrengst van de toeristenbelasting in Oosterhout varieert en is afhankelijk van het aantal overnachtingen in een jaar.  

Toeristenbelasting is in Oosterhout verplicht bij iedere betaalde overnachting.  
Toeristenbelasting wordt in Oosterhout voor het grootste deel ingezet als doelbelasting, dat wil zeggen dat de opbrengsten gebruikt worden om de stad aantrekkelijker te maken voor toeristen. Iedereen (camping, bungalowpark, hotel, bed-and-breakfast, air-b&b, groepslocatie) die tegen betaling logies aanbiedt, is verplicht de heffing in rekening te brengen. 

Logiesverstrekkers zijn verplicht het aantal overnachtingen op jaarbasis te melden bij de Belastingdienst West-Brabant, www.bwbrabant.nl  

Een bijdrage aanvragen

Via het subsidieportaal van de gemeente kunt u een bijdrage aanvragen.