Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Maakt u dan gebruik van de zoekbalk bovenin deze website.

Toon alles / Verberg alles

 • Gemeentelijke onderscheiding

  Gemeentelijke Onderscheiding

  Naast de Koninklijke onderscheiding zijn er ook gemeentelijke onderscheidingen: Erepenning, Erespeld, Gemeentespeld en Jubileumpenning. Ook om hiervoor in aanmerking te komen moet sprake zijn van een langdurige en intensieve inzet voor de Oosterhoutse samenleving. 

  Het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Een uitgebreide brief, waarin de verdiensten van betrokkene worden vermeld en waarin wordt aangegeven waarom men vindt dat hij of zij een onderscheiding verdient, volstaat als voordracht.

  Ook bij het aanvragen van een gemeentelijke onderscheiding geldt dat het verstandig is om vooraf te overleggen met de medewerker kabinet en representatie van de gemeente.

  Voor informatie over de Koninklijke Onderscheidingen kijkt u bij veelgestelde vragen onder Koninklijke Onderscheiding.

 • Koninklijke Onderscheiding (lintje)

  Koninklijke onderscheiding (lintje)

  Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten kunnen een lintje verdienen. Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de heer S. Kock, medewerker kabinet en representatie van de gemeente. Hij adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure.

  Het formulier dat u moet gebruikten voor het aanvragen van een lintje kunt u downloaden van www.lintjes.nl of opvragen bij de medewerker kabinet en representatie. Op genoemde website vindt u ook een nadere toelichting op wat allemaal nodig is om de aanvraag kansrijk te maken.

  Aan de feitelijke uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gaat een zeer uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. Dat vraagt tijd. Aanvragen voor de Lintjesregen (jaarlijks worden op de vooravond van de verjaardag van de Koning onderscheidingen uitgereikt; de Lintjesregen) dienen dan ook uiterlijk op 1 juli in het voorafgaande jaar (maar liefst eerder) bij de burgemeester binnen te zijn. Overigens is het ook mogelijk om op andere momenten in het jaar een Koninklijke onderscheiding uit te laten reiken. De medewerker kabinet en representatie kan u hierover nader informeren.

  Gemeentelijke onderscheiding

  Naast de Koninklijke onderscheiding zijn er ook gemeentelijke onderscheidingen: Erepenning, Erespeld, Gemeentespeld en Jubileumpenning. Meer informatie hierover vindt u bij de veelgestelde vragen: Gemeentelijke onderscheiding.

 • Privacy: Hoe gaat de gemeente om met mijn privacy?

  De gemeente is verantwoordelijk voor uw privacy en moet zorgvuldig omgaan met uw gegevens. In de wet staat dat gemeenten uw gegevens alleen aan anderen mogen verstrekken, wanneer u hiervoor toestemming geeft. De gemeente kan u dus om die toestemming vragen.

  Voor meer informatie over de Privacywet zie de pagina Privacy.

 • Koopzondag: Wanneer zijn de koopzondagen?

  Door het jaar heen zijn op verschillende zondagen de winkelcentra geopend.

  Klik op de link voor de koopzondagen:

  Vanaf november 2013 is er een gewijzigd beleid op het gebied van winkelen en parkeren op zondag.

 • Adres stadhuis: wat is het adres van het gemeentehuis?

  Wat is het adres van het stadhuis?

  Bezoekadres: Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout
  Postadres: Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout (route)
  Het algemene telefoonnummer is 14 0162 

 • Paspoort aanvragen: Wat moet ik meenemen als ik een paspoort kom aanvragen?

  Alle informatie over paspoorten vindt u onder Paspoort in ons digitaal loket.

 • Rijbewijs: Waar vind ik meer informatie over rijbewijzen?

  Klik op de link voor informatie over het vernieuwen rijbewijs

 • Straatverlichting is stuk, waar kan ik dat melden?

  Voor het melden van niet werkende straatverlichting kunt u contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte

 • Calamiteit: kan ik dit melden buiten reguliere werktijden?

  Een calamiteit in de openbare ruimte die geen uitstel kan hebben tot de volgende werkdag, zoals wateroverlast, een storing in de riolering, gaten in de weg etc. meldt u bij:
  Meldkamer politie Midden- en West- Brabant via 0900-8844

 • Afval grof afval: Waar kan ik mijn grof afval kwijt?

  Grof afval kunt u zelf wegbrengen naar de Milieustraat of door de gemeente op laten halen. Voor overige vragen en het laten ophalen van grof huisvuil kunt u naar de pagina  Grofvuil en Snoeihout laten ophalen of contact opnemen met Helpdesk Afval 0800 333 66 99 (gratis).

 • Kabeltelevisie: Waar kan ik informatie over Ziggo (voorheen Casema)/kabeltelevisie krijgen?

  Ziggo verzorgt de kabeltelevisie in Oosterhout. U heeft bij Ziggo de keuze uit analoge of digitale televisie. Voor informatie of storingsmeldingen kunt u zich wenden tot Ziggo, telefonisch bereikbaar via 0900 - 1884 (lokaal tarief) of via http://www.ziggo.nl/

 • Milieustraat openingstijden: Wanneer is de milieustraat open?

  Milieustraat:

  Adres: Wilhelminakanaal 7, 4905 AG Oosterhout
  Telefoonnummer helpdesk afval (0800) 333 66 99 (gratis)

  Openingstijden Milieustraat tot 31 maart 2020:

  Maandag gesloten

  Dinsdag t/m zaterdag: 08.00 tot 16.30 uur

  Milieustraat aangepaste openingstijden vanaf 1 april 2020:

  Maandag geopend van 12.30 tot 16.30 uur

  Dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag van 08.00 tot 16.30 uur

  Vrijdag van 08.00 tot 20.30 uur (april t/m september)

  Bijzondere openingsdata: 

  De milieustraat is open op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag).

  Gesloten op:

  • Tweede Paasdag (maandag 13 april)
  • Koningsdag (maandag 27 april)
  • Tweede Pinksterdag (maandag 1 juni)
  • Kerstmis (vrijdag 25 december en zaterdag 26 december)

   

   

   

   

   

   

 • Wegdek in mijn straat is slecht, waar kan ik dat doorgeven?

  Voor het melden van slechte bestrating kunt u contact opnemen met het 

  Meldpunt Openbare Ruimte
  Telefoonnummer: 14 0162

  Meer informatie over het Meldpunt openbare ruimte en calamiteiten.

 • Afval inzameling: Wanneer wordt het huisvuil bij mij in de buurt opgehaald?

  Voor informatie over de inzameling van afval van huishoudens kunt u naar de pagina Afval.

 • Anti-reclame ('nee-nee' of 'nee-ja') sticker, waar kan ik die aanvragen?

  U kunt de anti-reclamesticker gratis afhalen bij het gemeentelijk informatiecentrum aan het Slotjesveld. U kunt de anti-reclamesticker ook on-line bij milieudefensie bestellen. Er bestaan twee soorten stickers: “Nee, géén ongeadresseerd reclamedrukwerk / Ja, wél huis-aan-huis bladen” en “Nee, géén ongeadresseerd reclamedrukwerk / Nee, géén huis-aan-huis bladen”. Voor beide stickers geldt dat u wél gemeentelijk voorlichtingsmateriaal blijft ontvangen.

 • Openingstijden: wat zijn de openingstijden van de gemeente en kan ik een afspraak maken?

  Zie ook de pagina Op afspraak

  Informatie- en Servicecentrum

  Gemeentewinkel 24 uur per dag, 7 dagen per week

  https://www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/

  Stadhuis

  Aangepaste openingstijden in 2020:

  • Carnaval: op maandag 24 februari en dinsdag 25 februari open en telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur.

  Gesloten in 2020: 

  • Tweede Paasdag (maandag 13 april)
  • Koningsdag (maandag 27 april)
  • Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei)
  • Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei)
  • Tweede Pinksterdag (maandag 1 juni)
  • Kerstmis (vrijdag 25 december en zaterdag 26 december)

  Op afspraak bij balie Burgerzaken

  Maandag t/m donderdag: 12.00 tot 17.00 uur 

  Zonder afspraak bij balie Burgerzaken

  Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur
  Donderdagavond: 17.00 tot 20.00 uur

  Tijdens de avondopenstelling zijn de balies niet geopend voor verzoeken Burgerlijke Stand (zoals bijv. een erkenning ongeboren vrucht, of een huwelijksaangifte), inleveren brondocumenten en naturalisatieverzoeken.

  Zonder afspraak bij Balie A en B (alléén voor afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen)

  Maandag t/m donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
  Donderdagavond: 17.00 tot 20.00 uur
  Vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur

  Op afspraak bij balies Wmo, Werk en inkomen, Vergunning en handhaving

  Maandag t/m donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
  Vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur 

  U kunt een afspraak voor uw bezoek aan het stadhuis direct zelf inplannen via het digitaal loket of bel 14 0162. Omdat de inroostering van de balies een dag van tevoren plaats vindt, dient u minimaal een werkdag van tevoren te reserveren. Tijdens de avondopenstelling is het Servicecentrum Publiekszaken niet geopend voor verzoeken Burgerlijke Stand (zoals bijv. een erkenning van een ongeboren vrucht, of een huwelijksaangifte) en naturalisatie-verzoeken. 

  Milieustraat

  Adres: Wilhelminakanaal-Oost 7, 4905 AG, Oosterhout
  Telefoonnummer: 14 0162

  Openingstijden Milieustraat tot 31 maart 2020:

  Maandag gesloten

  Dinsdag t/m zaterdag: 08.00 tot 16.30 uur

  Milieustraat aangepaste openingstijden vanaf 1 april 2020:

  Maandag geopend van 12.30 tot 16.30 uur

  Dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag van 08.00 tot 16.30 uur

  Vrijdag van 08.00 tot 20.30 uur (april t/m september)

  Bijzondere openingsdata: 

  De milieustraat is open op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag).

  Gesloten op:

  • Tweede Paasdag (maandag 13 april)
  • Koningsdag (maandag 27 april)
  • Tweede Pinksterdag (maandag 1 juni)
  • Kerstmis (vrijdag 25 december en zaterdag 26 december)