Op het gebied van verkeer kennen we 3 soorten ontheffingen.

  • Ontheffing parkeren voor grote voertuigen (ontheffing APV)
  • Ontheffing rijden in de binnenstad (voetgangersgebied / ontheffing kentekenregistratie)
  • Ontheffing voor bepaalde verkeersregels die een gebod of verbod inhouden (ontheffing RVV)

Ontheffing groot voertuig

In heel Oosterhout is het verboden om een voertuig met een lengte van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter te parkeren. Deze regel geldt niet voor de volgende locaties:

- Beneluxweg (avonduren)
- Karolusstraat (industrieterrein Vijf Eiken)
- Vaartweg (industrieterrein Statendam)
- Havenweg (industrieterrein Statendam)
- Rederijweg (industrieterrein Weststad)

Het college van Burgemeester en Wethouders kan ontheffing verlenen voor voertuigen met een hoogte tot 2.70 meter. Voor het aanvragen van deze ontheffing kunt u terecht in de gemeentewinkel op de pagina "Groot voertuig op de weg parkeren". 

Ontheffing rijden in de binnenstad

In het voetgangersgebied in het centrum van Oosterhout kan alleen worden geladen en gelost binnen de venstertijden van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 11.30 uur.
Buiten deze tijden is het niet toegestaan om met gemotoriseerd verkeer het voetgangersgebied in te rijden. De toegangen tot het centrum zijn voorzien van camera's. Deze camera‚Äôs controleren automatisch de kentekens van de voertuigen die in het gebied rijden en weten of aan een voertuig een ontheffing is verleend door de gemeente. De locaties zijn: Torenstraat, Leijsenhoek, Klappeijstraat, Keiweg, Nieuwstraat, Arendshof, Arendstraat, Heuveleind. 

Hier vind u een plattegrond van het voetgangersgebied.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een ontheffing dan kunt u terecht in de gemeentewinkel op de pagina "Kentekenregistratie-ontheffing rijden in de binnenstad".

 

Ontheffing voor bepaalde verkeersregels die een gebod of verbod inhouden

Voor bepaalde verkeersregels en verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden, kan een ontheffing worden verleend. Moet u rijden, laden, lossen of parkeren op een plek waar dat niet mag dan heeft u een ontheffing nodig.

De voorwaarden voor een dergelijke ontheffing kunt u vinden in de gemeentewinkel op de pagina "Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens"