Speerpunt

In 2030 staat de gemeente Oosterhout stevig op de kaart. Dat is onze toekomstvisie. En natuurlijk zijn we al druk bezig om de eerste stappen in die richting te zetten.

Bouwen aan onze Toekomst is een van de drie speerpunten. We zorgen in deze opgave voor voldoende woningen en we vinden het belangrijk dat de kwaliteit daarvan past bij de behoeften van onze huidige en nieuwe inwoners. We richten leefomgevingen in die in de smaak vallen bij onze inwoners, van jong tot oud.

Dat kunnen we alleen bereiken in een samenwerking met  inwoners, ondernemers en instellingen. Ondertussen doen we dat allemaal zo duurzaam mogelijk.

Bouwen voor onze Toekomst

Oosterhout is snel aan het vergrijzen. Om de lokale economie ook in de toekomst goed te laten draaien zijn jonge werknemers nodig. Die moeten goed kunnen wonen, in woningen en wijken die zij op prijs stellen. Om dat te bereiken zijn de komende tien jaar duizenden nieuwe woningen nodig. Binnen de grenzen van de huidige stad, maar ook daarbuiten.

Veel jonge gezinnen zijn op zoek naar een huis met een tuintje, terwijl nogal wat ouderen hun voorkeur geven aan een appartement. De doorstroming van deze ouderen vanuit hun huis naar een appartement is ook deel van de oplossing. Een andere vorm van duurzaamheid is dat woningen toekomstbestendig worden, ook op energieniveau.

Mensen kiezen niet alleen voor een woning, ze kiezen ook voor de inrichting van een wijk en een stad of dorp. Oosterhout wil de bewoners van de wijken veel zeggenschap geven bij de inrichting ervan. Samen werken aan een fijne en veilige leefomgeving is dan ook een speerpunt in deze opgave.

Een groot aantal opgaves en programma’s waarin de gemeente een rol speelt, levert een bijdrage aan deze doelen. We noemen als voorbeelden:

 • de opgave Wijkgericht Werken,
 • Strategische Woningbouwvisie,
 • Omgevingsvisie,
 • Slotjes-Midden,
 • Wilhelminahaven,
 • Dorst-Oost,
 • Slotjesveld,
 • Zwaaikom,
 • Keiweg-Ridderstraat,
 • afval,
 • woning-gerelateerde leningen