Incontinentie afval of slecht ter been

Incontinentie afval

Als u veel incontinentie / medische afval heeft kunt u via het contactformulier van de gemeente een medische / incontinentie container aanvragen. De ledigingen/kilo's van die container, worden niet in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat u een kopie van een aankoopbewijs/afleverbon/pakbon van uw medicijnen moet tonen om aan te geven dat u veel incontinentie afval heeft. De containers hebben een gele deksel omdat ze herkenbaar moeten zijn voor de afvalinzamelaars voor steekproefsgewijze controle. De incontinentie containers kunnen gelijk met het restafval worden aangeboden. 

Woont u in een hoogbouwcomplex, dan kunt u onder dezelfde voorwaarden een speciale pas aanvragen via het contactformulier.

Slecht ter been/invalide

Voor sommige inwoners is het fysiek niet mogelijk om de afvalcontainer op de aanbiedplaats aan te bieden. Voor deze inwoners bestaat de mogelijkheid om de container direct voor de deur aan te bieden. Deze containers zijn herkenbaar aan hun deksel. Om hiervan gebruik te kunnen maken kunt u een verzoek indienen via het contactformulier. U zult dan een medische indicatie moeten overleggen en op basis hiervan zal worden bepaald of u wel of niet gebruik mag maken van deze mogelijkheid.

Helpdesk afval

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de Helpdesk afval via telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis).
De helpdesk is elke werkdag bereikbaar van 08:00 tot 18:00 uur