Klimaatverandering: hoe passen we ons aan?

Het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer in Oosterhout en ook steeds droger. In de stad of in uw tuin heeft u last van hitte, waardoor de tuin vaker besproeid moet worden. Hitte en droogte zijn niet prettig voor uw gezondheid, voor de natuur en voor onze drinkwatervoorraad. Ook hebben we vaker te maken met extreme regenbuien. Deze zorgen voor wateroverlast. Daarom komen we nu in actie! Haal bijvoorbeeld tegels weg en zet er planten voor in de plaats. Of plant een boom voor meer schaduw en verkoeling. Leg een groen dak aan of plaats een regenton.

Subsidie klimaatvriendelijke tuin en daken

Woont u in Oosterhout en wilt u aan de slag met vergroening van uw tuin, of misschien wel uw dak? Of wilt u een regenton plaatsen? Dan kunt u meedoen aan de subsidieregeling klimaatvriendelijke tuinen.

Samen maken we een koelere en groene stad

De gemeente Oosterhout werkt nu al hard aan een koelere en groene stad. Door het rioolstelsel aan te passen en door meer ruimte voor groen en wateropvang in de openbare ruimte te creëren. Maar inwoners en bedrijven kunnen pas écht het verschil maken. Bijvoorbeeld door tegels weg te halen en een groenere tuin te maken. Dan kan regenwater de bodem in zakken en wordt het langer vastgehouden. Ook warmt op groene plekken de directe woonomgeving minder snel op. Groene tuinen zijn niet alleen mooi, maar zorgen er ook voor meer verschillende planten en dieren. Samen kunnen we dus een groot verschil maken. De gemeente stimuleert haar inwoners de tuinen en daken te vergroenen met de Subsidieregeling klimaatvriendelijke particuliere tuinen en daken (pagina 73) (PDF, 1.7 kB)

Subsidie aanvragen

Met de subsidieregeling klimaatvriendelijke tuinen kunt u een subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak, het plaatsen van een regenton of andere regenwater bergende voorzieningen in de tuin. Ook voor het vervangen van tegels door bloemen en planten kunt u deze subsidie aanvragen. De subsidie vraagt u aan via het Subsidieportaal. Binnen dit portaal moet u een aantal vragen beantwoorden.
Houd er rekening mee dat u de vraag waar u de subsidieregeling voor wilt gebruiken pas na de eerste drie stappen krijgt te zien. U kiest dus eerst voor de optie klimaatbestendige tuinen. Na het invullen van een aantal extra vragen kunt u dan kiezen uit de drie opties:

 • Onttegelen en vergroenen particulier terrein

 • Bergende voorziening voor regenwater

 • Groen dak

Om de subsidie daadwerkelijk te ontvangen moet u alle vragen binnen het portaal invullen. Bekijk de benodigde bijlagen voor de aanvraag de subsidie klimaatvriendelijke tuinLet op: de subsidie moet 4 weken voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Met uitzondering van de regenton, daar kunt u de datum van vandaag invullen. 

Subsidievoorwaarden

De subsidie is eenmalig en wordt verleend voor de volgende maatregelen:

Vergroenen van particulier terrein

 • Hieronder valt het wegnemen van bestaande verhardingen in de tuin zoals tegels, en het vergroenen van dit deel van de tuin met bijvoorbeeld planten of gras.

 • De subsidie bedraagt € 10,00 per m2 (maximaal €500).

Het aanbrengen van een groen dak

 • Met een groen dak wordt het plaatsen van een natuurlijke dakbedekking bedoeld, welke bestaat uit een wortelwerende laag, alsmede een drainage-, substraat- en een vegetatielaag of soortgelijke opbouw.

 • De subsidie bedraagt € 20,00 per m2 (maximaal € 750,00)

Het aanbrengen van een bergende of infiltrerende voorziening voor regenwater

Onder regenwater bergende voorzieningen vallen het aanbrengen van een waterberging (bijvoorbeeld regenton/regenzuil/waterschutting) of een infiltratie-voorziening (bijvoorbeeld grindkoffer of wadi). De hoogte van deze subsidie bedraagt:

 • Voor een voorziening met een waterbergende of infiltrerende capaciteit van tenminste 100 liter tot 200 liter: € 50,00.

 • Voor een voorziening met een waterbergende of infiltrerende capaciteit vanaf 200 liter: € 0,25 per liter waterbergende capaciteit, met een maximum van € 500,00.

NK Tegelwippen

Een schoon en gezond klimaat en milieu, dat vraagt iets van ons allemaal. Meer beplanting en minder bestrating zorgt ervoor dat we meer regenwater op kunnen vangen tijdens hevige regenval en dat de warmte ’s zomers tegen gehouden kan worden. Daarom doen we als gemeente Oosterhout jaarlijks mee aan het NK Tegelwippen, waarin we strijden tegen andere gemeenten om zoveel mogelijk tegels te verwijderen.

Spelregels van het NK Tegelwippen

Het NK Tegelwippen is een landelijk initiatief dat ieder jaar wordt georganiseerd van +/- 30 maart tot +/- 31 oktober.

Wilt u graag een steentje bijdragen? Geef de gewipte tegels vanaf 21 maart tot 31 oktober 2023 dan door via de nationale Tegelteller van het NK Tegelwippen. Let erop dat de tegels die u wipt van uzelf zijn. Ga niet zomaar in de openbare ruimte tegels eruit wippen! Heeft u geen tuin? Misschien komt u wel in aanmerking voor een geveltuin

Tegeltaxi

Wat doet u met tegels die u overhoudt als u een geveltuintje aanlegt of tegels in uw tuin door groen vervangt? Deze tegels kunt u in eerste instantie hergebruiken om bijvoorbeeld een bankje, insectenhotel of tuinmuurtje te maken. Maar u kunt ze ook tot en met november gratis meegeven aan de tegeltaxi, dit is de gemeentelijke ophaalservice voor uw gewipte tegels en het zand dat is vrijgekomen bij het onttegelen. Iedere vierde vrijdag van de maand (in november de tweede vrijdag) rijdt de tegeltaxi door Oosterhout om uw gewipte tegels en zand op te halen. Let op: zand kan alleen opgehaald worden in combinatie met gewipte tegels.

Wilt u gebruik maken van de tegeltaxi? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. Uiterlijk tot de donderdag voor de vierde vrijdag van de maand kunt u de tegels en het zand aanmelden voor de tegeltaxi. U kunt de gewipte tegels en het bijbehorende zand voor de woning op de stoep aanbieden. 

Uw tegels en zand worden alleen meegenomen als: 

 • u tegels vervangt door groen (grind en kunstgras tellen niet mee);
 • het maximum aantal m2 dat u in het formulier kunt invullen is 25 m2. Heeft u meer tegels stuur dan een email naar duurzaam@oosterhout.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen; - het minimum aantal zand dat wordt opgehaald is 120 Liter (2 kruiwagens) en het maximum aantal zand is 2000 Liter. Zand wordt alleen opgehaald in combinatie met gewipte tegels. Alleen zand aanbieden is geen optie;
 •  het klinkers of tegels zijn; 
 • u een voorfoto toevoegt (met tegels er nog in);
 •  u een nafoto toevoegt (met de tegels eruit);
 • het voor uw woning op de stoep ligt vóór 7.00 uur 's ochtends op de ophaaldag;
 • de tegels en eventueel het zand zichtbaar zijn en de kraanwagen (zie foto) erbij kan. Ze dienen direct langs de rijbaan, in een parkeervak of langs de stoeprand worden aangeboden. Als de wagen er niet bij kan of als ze tegen uw huis of muur aanstaan worden de tegels (en het zand) niet meegenomen. 

De overige spelregels kunt u lezen in het formulier.

Bedrijventerreinen, schoolpleinen en andere organisaties

Bent u ondernemer of geeft u leiding aan een bedrijf of organisatie? De terreinen rondom bedrijven, scholen en organisaties vergroenen we ook graag. Neem contact met ons op via duurzaam@oosterhout.nl

Lokale acties

Tijdens het NK Tegelwippen organiseert de gemeente Oosterhout vaak lokale acties waar u bij kunt aanhaken. Zo is er in 2021 samen met woningcorporatie Thuisvester een ‘Tegeltje groen’ actie georganiseerd voor de Oosterhoutse huurders. Hierbij konden huurders hun tuintegel inleveren voor drie plantjes ter grootte van een 30 x 30 tegel. In 2023 zal gemeente Oosterhout weer deelnemen aan het NK Tegelwippen. Helpt u ook mee?