Sponsoring rotondes

De gemeente Oosterhout laat rotondes sponsoren door bedrijven via De Rotondespecialist, www.rotondespecialist.nl. De Rotondespecialist regelt de adverteerder en zorgt voor het onderhoud. Met de opbrengsten die voortkomen uit vervallen onderhoudskosten, kan een deel van het straatmeubilair (bloembakken, banken en prullenbakken) worden onderhouden.

Wilt u ook een rotonde sponsoren?

Neem dan contact op met:

De Rotondespecialist
Postbus 1087
3700 BB  Zeist

e-mail: contact@rotondespecialist.nl
telefoon: (030) 260 02 13