Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Deze wet voegt verschillende wetten over onder andere bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen tot één wet. Als eerste stap naar deze nieuwe wet heeft de gemeente Oosterhout een omgevingsvisie vastgesteld. In deze visie zijn in overleg met de inwoners van Oosterhout de belangrijkste doelen voor de toekomst benoemd. Doelen die we samen, en in overleg met de dorpen, wijken en buurten willen gaan halen.

Waarom is er een omgevingsvisie?

Iedere gemeente heeft een structuurvisie. Zo ook de gemeente Oosterhout. De structuurvisie van de gemeente Oosterhout is verouderd. Dat komt doordat:

  • We nieuwe toekomstplannen hebben gemaakt voor onze gemeente. Deze staan in de Toekomstvisie 2030.

  • Er nieuwe doelen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van het milieu (energietransitie en klimaatadaptatie).

De nieuwe Omgevingswet eist dat gemeenten in 2024 een omgevingsvisie hebben. Deze omgevingsvisie vervangt dan de oude structuurvisie.

Wat staat er in een omgevingsvisie?

In een omgevingsvisie legt een gemeente haar doelen vast. Het gaat om doelen die we over een lange periode willen halen. Deze doelen gaan over de fysieke leefomgeving. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld natuur, milieu, lucht, water, bodem, gebouwen, woningen en wegen.Een omgevingsvisie houdt rekening met al deze onderdelen. Een gemeente heeft één omgevingsvisie voor de hele gemeente.

In een gemeente hebben we niet alleen te maken met de fysieke leefomgeving. Het is ook belangrijk om te kijken naar sociale onderwerpen. Hoe de fysieke leefomgeving eruitziet heeft invloed op hoe we ons voelen en gedragen. En andersom. Daarom hebben we in de omgevingsvisie voor Oosterhout ook sociale doelen meegenomen. Doelen waar we samen met dorpen, wijken en buurten aan gaan werken. Zo krijgen we meer voor elkaar.

Op 23 november 2021 heeft de gemeenteraad van Oosterhout de omgevingsvisie vastgesteld.

Welke stappen hebben we gezet om de omgevingsvisie te maken?

We hebben veel gedaan om de omgevingsvisie te maken. We hebben gesproken met Oosterhoutse organisaties, verenigingen, buurtgroepen, andere gemeentes, de provincie, het waterschap, de gemeenteraad, het college en nog veel meer organisaties. Aan deze gesprekken hebben 44 verschillende organisaties deelgenomen. Ook hebben 23 organisaties hun ideeën schriftelijk met ons gedeeld.

Met al deze informatie hebben we een ontwerp van de omgevingsvisie gemaakt. Iedereen kon in een periode van 10 weken reageren op dit ontwerp van de omgevingsvisie. We hebben 49 reacties gehad. Eén reactie bestond uit 63 deelreacties. Deze reacties hebben we samengevat en beantwoord. Dat staat in de zogenaamde ‘reactienota zienswijze’.

De gemeenteraad heeft in twee bijeenkomsten gepraat over de omgevingsvisie. In die bijeenkomsten hebben enkele inwoners ook verteld wat zij van de omgevingsvisie vinden. Daarna heeft de gemeenteraad op 23 november 2021 de reactienota zienswijze en de omgevingsvisie vastgesteld. Toen heeft de raad besloten een aantal aanpassingen door te voeren in de omgevingsvisie. Deze aanpassingen zijn we nu aan het verwerken in de omgevingsvisie.

Waar kan ik de vastgestelde omgevingsvisie bekijken?

De omgevingsvisie is in te zien via deze link.

Is het mogelijk beroep in te stellen?

Nee. Niemand kan beroep instellen tegen het vaststellen van een omgevingsvisie.

Wat is de volgende stap?

De omgevingsvisie is vastgesteld. Nu gaan we bekijken hoe we de doelen in de omgevingsvisie kunnen halen. Dat doen we samen met de inwoners van de kerkdorpen en de wijken.

Waar vind ik meer informatie over de Omgevingswet?

Meer informatie over de Omgevingswet in Oosterhout vindt u op deze pagina.

Algemene informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.