Zorg-en veiligheidshuis

Gemeente Oosterhout is partner van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda. Dat is een samenwerkingsverband dat is gericht op de aanpak van complexe multi-problematiek. Wanneer het nodig is dat meerdere partners samenwerken op het gebied van zorg en veiligheid, dan kan dit in het Zorg- en Veiligheidshuis. De samenwerking is geregeld in een samenwerkingsconvenant en de afspraken over het delen van (persoons) gegevens zijn vastgelegd in een privacy protocol.

Kijk voor meer informatie op de website van het Zorg- en Veiligheidshuis