Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Meldpunt overlast door jongeren

De gemeente Oosterhout wil jeugdoverlast een halt toeroepen. Van minder acute jeugdoverlast wordt vaak geen melding gemaakt bij de politie.

Deze informatie wordt gebruikt om de locaties van jeugdoverlast vroegtijdig te overzien, zodat de overlast effectief kan worden aangepakt.

Jeugdoverlast

Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de effecten van hun gedrag op hun omgeving. Soms zijn het streken, maar enkelen dreigen af te glijden naar kleine criminaliteit. Kleine criminaliteit is hinderlijk en geeft mensen een gevoel van onveiligheid. Mogelijke voorbeelden van overlast zijn: lawaai, stilstaande auto’s of brommers met een draaiende motor, afval rond hangplekken, drugsgebruik, vandalisme en intimiderend gedrag.

Melding jeugdoverlast

Via het e-mailadres cojor@oosterhout.nl kunt u een melding maken van jeugdoverlast (hangjongeren). De meldingen worden uitgezet in het overlastnetwerk Casuïstiek Overleg Jongeren in de Openbare Ruimte (COJOR).

Het overlastnetwerk bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente (coördinator jeugdveiligheid, buitengewoon opsporingsambtenaar en de leerplichtambtenaar), de politie, een jongerenwerker van Surplus Welzijn en een vertegenwoordiger van woningbouwcorporatie Thuisvester. Dit overleg vindt eens in de vier weken plaats. Daar worden de ingekomen casussen besproken en indien noodzakelijk, direct de aanpak afgestemd.

Spoedeisende gevallen

Het kan zijn dat uw melding zo dringend is dat er niet op de gemeente of andere instanties kan worden gewacht. Dan kunt u het beste de politie bellen via het telefoonnummer 0900 - 8844. Als er gevaar is voor personen of goederen, belt u het centrale alarmnummer 112.