Wat is MOOVE

MOOVE is een organisatie die sportbeoefening en activiteiten voor Oosterhouters faciliteert. Sport is echter al lang geen doel op zich meer. Sport wordt steeds meer ingezet als instrument om maatschappelijke doelen te bereiken en is het een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid.

Maar sport en bewegen leveren ook een bijdrage aan de voorkoming van maatschappelijk isolement, plezier hebben in bewegen, het bevorderen van integratie, zinvolle dagbestedingen voor mensen zonder werk en mensen met beperkingen en het tegengaan van overlast. In die zin is sport een belangrijk instrument bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sport kan daarnaast ook een belangrijke bijdrage leveren in het preventief jeugdbeleid en kan het een belangrijke rol spelen in de vroegtijdige signalering van problemen bij de jeugd.

Wat doen we:

MOOVE faciliteert en stimuleert sporten en bewegen voor alle inwoners van de gemeente Oosterhout. Ook voor hen bij wie bewegen minder vanzelfsprekend is. Dit met als belangrijkste doel de gezondheid van de Oosterhoutse inwoners te bevorderen, maar ook om maatschappelijke doelstellingen te behalen (zoals het voorkomen van isolement, bevorderen van sociale integratie en eenzaamheid tegen te gaan).

MOOVE werkt zowel wijkgericht als stedelijk, zodat overal verbindingen kunnen worden gelegd; “Wij faciliteren veilig sporten en bewegen in Oosterhout door het organiseren van activiteiten”. Dit alles in co-creatie met het Oosterhoutse netwerk van maatschappelijke partners en sport- en beweegaanbieders.Ik zoek een sport

Ik zoek een sport

Sporten en bewegen is gezond, dat weet iedereen. Maar wist je dat ook iedereen kan bewegen? Ook al lijkt dit niet zo vanzelfsprekend? In Oosterhout en omgeving zijn er veel mogelijkheden om te sporten. Het sportloket van MOOVE kan je helpen een goede plek te vinden.

   

  InOosterhout: acitiviteitenaanbod

  InOosterhout.nl: Maak kennis met een uitgebreid aanbod aan sportieve en creatieve activiteiten in Oosterhout voor alle leeftijden. Een activiteit bestaat doorgaans uit 1-5 lessen/bijeenkomsten en is laagdrempelig (meestal gratis of tegen een kleine vergoeding). Kies je leeftijdscategorie en ontdek wat bij jou past! www.inoosterhout.nl

  Vragen of  ideeën!?

  Heb je zelf een leuke succesvolle activiteit georganiseerd en wil je dit graag met andere delen? Of heb je een idee of vraag voor een activiteit, maar weet je niet goed hoe je dit gerealiseerd kunt krijgen? Of heb je andere vragen op sport-en beweeggebied? Neem dan contact met ons op.

  Email: info@mooveoosterhout.nl

  Telefoonnummer: 0162-489 203/ 06-2826 3709

  Links Social Media:

  • Facebook: @mooveoosterhout
  • Insta: moove_oosterhout