Opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen in het stadhuis

Waarom vangen we extra vluchtelingen op in Oosterhout?

Er is landelijk sprake van een grote druk op de asielzoekerscentra. Dit wordt mede veroorzaakt door een tekort aan huisvestingslocaties van statushouders, die daardoor genoodzaakt worden op de asielzoekerscentra woonachtig te blijven. Vanuit de Rijksoverheid en de provincie is een nadrukkelijk verzoek richting gemeenten gedaan, op zoek te gaan naar opvanglocaties voor statushouders.

Welke vluchtelingen worden opgevangen?

De vluchtelingen die extra worden opgevangen zijn alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.

Waar worden de vluchtelingen opgevangen?

Gemeente Oosterhout heeft de mogelijkheden onderzocht om een kleinschalige wooneenheid te realiseren in een gedeelte van blok D (begane grond) van het stadhuis. Door enkele bouwkundige aanpassingen, het aanbrengen van was- en kookgelegenheden en het voorzien van een veilige woonomgeving door het plaatsen van een extra vluchtroute is het mogelijk om een wooneenheid te realiseren. Vanwege de effecten van corona, het thuiswerken en het flexwerken is er na het E-blok ook in het D-blok ruimte om nog een klein gedeelte van het stadhuis een andere functie te geven.

Hoeveel vluchtelingen worden er opgevangen?

In het stadhuis zullen naar verwachting vanaf september dit jaar 12 alleenstaande minderjarige vluchtelingen worden opgevangen.

Wanneer starten de werkzaamheden voor het verbouwen van blok D?

Die starten naar verwachting in juli.

Hoelang blijven de vluchtelingen op deze locatie?

De opvang van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen is tijdelijk voor een periode van drie jaar. Afhankelijk van de planning voor de herontwikkeling van het Slotjesveld kan deze periode eventueel verlengd worden.

Waar gaan de vluchtelingen daarna naar toe?

Mogelijk moet de gemeente dan op zoek naar een andere opvanglocatie. Vluchtelingen die  een verblijfsstatus hebben gekregen zullen doorstromen naar reguliere (tijdelijke) huisvesting voor statushouders door Thuisvester.

Kan ik ook helpen bij de opvang?

Sterk Huis verzorgt de opvang van deze groep minderjarige vluchtelingen volledig. Maar Surplus is altijd op zoek naar vrijwilligers die vluchtelingen of statushouders maatschappelijk willen begeleiden. Kijk voor vacatures op www.inoosterhout.nl

Wie is verantwoordelijk voor deze groep vluchtelingen?

Nidos en Stichting Sterk Huis. Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De jongeren worden 24 uur per dag begeleid door Stichting Sterk Huis, die ook het beheer en exploitatie van het gebouwdeel op zich gaat nemen in opdracht van Nidos.

Hoeveel kost het de gemeente om deze groep jongeren op te vangen?

Om dit deel van het stadhuis bewoonbaar te maken zijn er een aantal verbouwingen nodig. Nidos betaalt huur voor het gebruik van de ruimte in het stadhuis, waarmee een groot deel van de verbouwingskosten gedekt wordt.

Krijgen de vluchtelingen extra begeleiding?

Ja. Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De jongeren worden 24 uur per dag begeleid door Stichting Sterk Huis.

Bij wie kan ik terecht bij overlast?

Overlast van bouwactiviteiten kunt u melden bij de gemeente.

Nidos en Sterk Huis zullen op een later moment zich nog voorstellen aan met omwonenden. Onze ervaring is dat er nu geen overlast is voor omwonenden bij de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in het stadhuis.