Bekendmakingen

De bekendmakingen van de gemeente Oosterhout (zoals de verleende vergunningen) verschijnen wekelijks in het Weekblad Oosterhout en op de website www.overheid.nl en https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt/rondom-uw-woonadres

Bekendmakingen zoeken

Voor bekendmakingen zoeken kunt u terecht op https://zoek.officielebekendmakingen.nl en op https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt/rondom-uw-woonadres

Verordeningen

De algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) van de gemeente worden bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad. Het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Oosterhout vindt u op:  https://www.officielebekendmakingen.nl

Ook kunt u gebruik maken van de zoekfunctie op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken/officielebekendmakingen