Privacy protocol sociaal domein

Gemeente Oosterhout heeft samen met het Sociaal Team een privacy protocol opgesteld waarin in detail wordt uitgelegd welke gegevens worden gebruikt en waar deze voor nodig zijn. Dit is een detaillering van het al eerder gecommuniceerde privacy beleid van de gemeente. De gedetailleerde beschrijving is op grond van de AVG nodig voor het sociaal domein, omdat wij hier te maken hebben met gevoelige en bijzondere persoonsgegevens van burgers. Het privacy protocol is een uitwerking van huidig gemeentelijk beleid en beschrijft de verwerkingen ten aanzien van de toegang tot het sociaal domein en dekt daarmee de Wmo, Jeugdwet en participatiewet.

Dit privacy protocol Toegang sociaal domein  (pdf, 173 kb) is vastgesteld door het College van Burgemeester en wethouders tijdens de collegevergadering op 12 juni 2018.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Oosterhout kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Oosterhout, via het algemene nummer 14 0162.