De rekenkamer is een belangrijk onderzoeksinstrument van de gemeenteraad. De gemeentewet regelt dat de rekenkamer bevoegd is om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken. De rekenkamer formuleert, vanuit de bevindingen in de onderzoeken, aanbevelingen aan de raad en/of het college.

 

De gemeenteraad heeft op 7 september 2021 de leden van de rekenkamer benoemd. De samenstelling van de rekenkamer (per januari 2022) is:

De heer Martin van Vliet, voorzitter/lid

De heer Richard Brabers, lid

Mevrouw Yasemin Aydin, lid

 

 

 

Onderzoeksrapporten

Tot en met 2020 zijn de rekenkameronderzoeken in de gemeente Oosterhout uitgevoerd door de Rekenkamer West-Brabant

 

Wegbeheer en -onderhoud                                                       december 2020     (542,1 KB)

Doorwerking rekenkameronderzoeken                                    december 2019     (965,4 KB)

Sport- en gezondheidsbeleid                                                   oktober 2018          (195,1 KB)

Lokaal sportbeleid                                                                     oktober 2018         (506,6 KB)

Lokaal gezondheidsbeleid                                                         oktober 2018        (615,4 KB)

Langer zelfstandig wonen ouderen                                           november 2017    (837,4 KB)

Reflectie onderzoeken langer zelfstandig wonen ouderen     november 2017     (173,8 KB)

Evaluatie relatie gemeente - OMWB                                         april 2017                 (1,2 MB)

Subsidies maatschappelijke zorg welzijn                                  mei 2016              (634,3 KB)

Evaluatie cultuurnota                                                                  juni 2015                 (1,3 MB)