De rekenkamer is een belangrijk onderzoeksinstrument van de gemeenteraad. De gemeentewet regelt dat de rekenkamer bevoegd is om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken. De rekenkamer formuleert, vanuit de bevindingen in de onderzoeken, aanbevelingen aan de raad en/of het college.

De gemeenteraad heeft op 7 september 2021 de leden van de rekenkamer benoemd. De samenstelling van de rekenkamer (per augustus 2023) is:

De heer Martin van Vliet, voorzitter/lid   

De heer Richard Brabers, lid                     

Omdat mevrouw Aydin gestopt is als lid van de rekenkamer, is een vacature ontstaan. De rekenkamer meldt het hier zodra deze vacature is opengesteld.

Contact rekenkamer

Heeft u vragen of opmerkingen over het werk, de onderzoeken of andere zaken van de rekenkamer? Of heeft u vragen over het Oosterhouts beleid waarnaar de rekenkamer onderzoek kan doen? Stuur een e-mail met uw vraag. U krijgt zo snel mogelijk een reactie.

Rekenkamer Oosterhout
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

E-mail rekenkamer@oosterhout.nl

Onderzoek naar Digitale Dienstverlening

Dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties is een kerntaak van een gemeente. De gemeente Oosterhout heeft verschillende kanalen om haar dienstverlening aan te bieden: aan de balie, telefonisch en digitaal. Vooral digitale dienstverlening heeft een flinke groei doorgemaakt. Het college heeft de ambitie dat meer inwoners gebruik gaan maken van digitale dienstverlening. Daarom heeft de rekenkamer onderzocht of Oosterhout de randvoorwaarden en uitgangspunten op orde heeft om er voor te zorgen dat alle inwoners, ondernemers en organisaties goed gebruik kunnen maken van de digitale dienstverlening.

Wilt u meer lezen over dit onderzoek? Klik hier voor het onderzoek van de rekenkamer

Onderzoek naar beleidsevaluaties

Een extern onderzoeksbureau doet in opdracht van de rekenkamer onderzoek naar beleidsevaluaties. Het rapport wordt eind 2023 verwacht.

Overige rekenkameronderzoeken

Wilt u meer lezen over de rekenkameronderzoeken van 2020 en ervoor die zijn uitgevoerd in de gemeente Oosterhout door de Rekenkamer West-Brabant?
Zie de pagina Rekenkamer onderzoeken.