Heeft u een hond, dan betaalt u elk jaar hondenbelasting aan de gemeente. U ontvangt hiervoor een aanslag.

De gemeente werkt hiervoor samen met de Belastingsamenwerking West-Brabant. Alle informatie vindt op de website https://www.bwbrabant.nl

Beschrijving

Hoeveel hondenbelasting u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft. Voor sommige honden hoeft u geen belasting te betalen. U moet wel elke hond aanmelden.

De hondenbelasting is vanuit de Gemeentewet een algemene belasting. De gemeente stemt de hoogte van de hondenbelasting af met de jaarlijks te verwachten kosten van het hondenbeleid.

U neemt contact op met de Bealstingsamenwerking West-Brabant als: 

 • u een nieuwe hond heeft gekocht
 • u uw hond heeft verkocht
 • u gaat verhuizen naar een andere gemeente
 • uw hond is overleden

U betaalt geen hondenbelasting voor een:

 • blindengeleidehond
 • hulphond
 • hond in een asiel
 • puppy jonger dan 3 maanden die nog bij de moederhond woont

U ontvangt jaarlijks een aanslag voor hondenbelasting van de gemeente via de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Hond aanmelden of afmelden 

Zo meldt u uw hond aan of af: Neem contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant. Zij kunnen gegevens bij u opvragen. Bijvoorbeeld:

 • een koopbewijs of verkoopbewijs
 • het aantal honden dat u al heeft
 • een euthanasieverklaring
 • een crematiebewijs
 • een bewijs dat uw hond een blindengeleidehond of hulphond is
 • het moment van overlijden (indien van toepassing).

U moet de Belastingdienst zelf laten weten dat u een hond heeft. Dat doet u via Zelf online regelen of via het contactformulier op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Doe dat binnen 2 weken nadat u de hond heeft gekregen of gekocht. Daarmee voorkomt u een boete. Zodra wij uw bericht gekregen hebben, betaalt u hondenbelasting vanaf de eerstvolgende maand. Zie onderstaande links en ook de website pagina hondenbelasting van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.