Toegankelijkheid website

Bij de bouw en onderhoud van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie op onze websites zo beschikbaar te stellen dat iedereen de informatie kan gebruiken. Dat houdt in dat de informatie op onze website niet alleen technisch goed toegankelijk is, maar ook dat de taal op de website zo eenvoudig mogelijk is.

Testen van de website

De website wordt elke 3 jaar getest op toegankelijkheid/webrichtlijnen door een onafhankelijke stichting.

De laatste test vindt u hier: Testrapport Oosterhout 2022 (PDF, 555 kb). Dit rapport betreft alleen de URL https://oosterhout.nl en de subpagina's en deze voldoen aan de Toegankelijkheidseisen.
De digitale formulieren worden apart getest: testrapport 2023 Samenwerkende gemeenten digitale formulieren  (PDF, 334 Kb) 
Verder is er verantwoording afgelegd over oosterhout.nl via een toegankelijkheidsverklaring op
https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register.

Uitzonderingen

In een aantal situaties is het (nog) niet mogelijk om te voldoen aan de technische richtlijnen voor toegankelijkheid zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de geboden informatie. In die gevallen is een zo goed mogelijk alternatief beschikbaar. 

Contact

Ervaart u problemen met het raadplegen van de informatie op onze website? Heeft u vragen over de toegankelijkheid? Neem dan vooral contact op via het contactformulier of mail de webmaster@oosterhout.nl. De gemeente reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken.

Als de gemeente uw vraag of probleem niet voldoende oplost, kunt u contact opnemen met de nationale ombudsman.