Toegankelijkheid website

Bij de bouw en onderhoud van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie op onze websites zo beschikbaar te stellen dat iedereen de informatie kan gebruiken. Dat houdt in dat de informatie op onze website niet alleen technisch goed toegankelijk is, maar ook dat de taal op de website zo eenvoudig mogelijk is.

Testen van de website

De website wordt regelmatig getest op toegankelijkheid/webrichtlijnen door een onafhankelijke stichting.

De laatste test vindt u hier: Testrapport Oosterhout 2018 (PDF, 555 kb). Deze test is geldig tot 5 juni 2021. Innmiddels zijn we bezig met een nieuwe test en zal uiterlijk 8 november bekend zijn of deze website voldoet.
Verder is er verantwoording afgelegd via een toegankelijkheidsverklaring op de website van Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties).

Uitzonderingen

In een aantal situaties is het (nog) niet mogelijk om te voldoen aan de technische richtlijnen voor toegankelijkheid zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de geboden informatie. In die gevallen is een zo goed mogelijk alternatief beschikbaar. 

Contact

Ervaart u problemen met het raadplegen van de informatie op onze website? Heeft u vragen over de toegankelijkheid? Neem dan vooral contact op via het contactformulier of mail de webmaster@oosterhout.nl