Beschrijving

Jongeren met een beperking kunnen soms minder goed hun opleiding combineren met werk (een bijbaan).

Hierdoor komt het vaker voor dat deze jongeren meer geld moeten lenen voor de opleiding.

Om dit te voorkomen bestaat de individuele studietoeslag als financieel steuntje in de rug.

Om voor de individuele studietoeslag in aanmerking te kunnen komen, moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • je bent 18 jaar of ouder;
  • je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 òf je hebt recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • je hebt geen in aanmerking te nemen vermogen;
  • je kunt tijdens de studie geen inkomsten verwerven door een vastgestelde structurele medische beperking.

De individuele studietoeslag wordt aangevraagd in de vorm van bijzondere bijstand