Beschrijving

Jongeren met een structurele medische beperking kunnen soms minder goed hun opleiding combineren met werk (een bijbaan).

Hierdoor komt het vaker voor dat deze jongeren meer geld moeten lenen voor de opleiding.

Om dit te voorkomen bestaat de studietoeslag als financieel steuntje in de rug.

Het betreft een bedrag per maand waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd. Ingangsdatum is in principe de eerste van de maand van aanvraag. De duur is afhankelijk of men aan de onderstaande voorwaarden blijft voldoen.

Om voor de studietoeslag in aanmerking te kunnen komen, moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 òf je hebt recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • je kunt tijdens de studie geen inkomsten verwerven door een vastgestelde structurele medische beperking. (medisch onderzoek kan deel uitmaken van de beoordeling)

Je vraagt studietoeslag aan via het digitale formulier aanvraag studietoeslag