Beschrijving

Jongeren met een structurele medische beperking kunnen soms minder goed hun opleiding combineren met werk (een bijbaan).

Hierdoor komt het vaker voor dat deze jongeren meer geld moeten lenen voor de opleiding.

Om dit te voorkomen bestaat de individuele studietoeslag als financieel steuntje in de rug.

Het betreft een bedrag per maand waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd. Ingangsdatum is de eerste van de maand van aanvraag voor de duur van de rest van het school- / studiejaar

Om voor de individuele studietoeslag in aanmerking te kunnen komen, moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • je bent 18 jaar of ouder;
  • je hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 òf je hebt recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • je hebt geen in aanmerking te nemen vermogen;
  • je kunt tijdens de studie geen inkomsten verwerven door een vastgestelde structurele medische beperking. (medisch onderzoek kan deel uitmaken van de beoordeling)

De individuele studietoeslag wordt aangevraagd in de vorm van bijzondere bijstand