Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.

Beschrijving

Bedrijven en instellingen moeten hun afval scheiden en gescheiden afvoeren. U kunt dit zelf doen. Ook kunt u een contract afsluiten met een erkende inzamelaar of erkende afvalverwerker. Erkende inzamelaars vindt u op de VIHB-lijst van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Bedrijven en instellingen in het centrum kunnen containers afnemen voor restafval, oud papier en GFT-afval. Dit gaat op basis van een jaartarief. (reinigingsrecht)

U vindt de voorwaarden voor het scheiden van bedrijfsafval in:

  • De omgevingsvergunning milieu, als u deze heeft.
  • De algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het omgevingsplan als u geen omgevingsvergunning milieu heeft. De algemene regels vindt u terug via het Omgevingsloket.

Zo levert u zelf bedrijfsafval in dat lijkt op huishoudelijk afval:

  • U brengt het naar de milieustraat in uw gemeente. Of u laat het ophalen door de gemeente.
  • De gemeente is niet verplicht dit bedrijfsafval te accepteren.
  • Als de gemeente het bedrijfsafval accepteert, dan betaalt u hiervoor reinigingsrecht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team stadsbeheer van de gemeente Oosterhout, via 14 0162, of via het contactformulier.

De volgende tarieven voor 2024 gelden:  

 WekelijksTweewekelijks
Oud papier 240 liter inhoud€ 450,-€   225,-
Restafval 240 liter inhoud€ 725,-€  385,-
GFT-afval 240 liter inhoud-€  385,-

Storting OC €3,64

De bedragen zijn voor een heel kalenderjaar en zijn,- exclusief BTW.