Wilt u een standplaats op de markt? Dan heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Weekmarkten:

In Oosterhout zijn er twee weekmarkten.

 • Woensdag van 11.30-17.00 uur bij het winkelcentrum Zuiderhout.
 • Zaterdag van 08.30-16.00 uur op de Markt in het stadscentrum.

Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Misschien komt u op een wachtlijst.


U moet dan wel een vergoeding betalen voor het recht op de standplaats. Deze vergoeding wordt marktgeld genoemd.

Havenmeester:

Er zijn geen woonarken te huur of te koop in Oosterhout. 

Meer informatie over de haven kunt u vinden bij 'Jachthaven Den Oude Sluis'.

 

Zo vraagt u een vergunning voor een marktstandplaats aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister)
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • of u een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben
  • wat u gaat verkopen

Voor meer informatie over de weekmarkten kunt u contact opnemen met de marktmeester: telefoonnummer 06-52366191 (bereikbaar tijdens werkdagen).

Voor informatie over de haven kunt u contact opnemen met de gemeente via 140162.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.