Wilt u een standplaats op de markt? Dan heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Weekmarkten:

In Oosterhout zijn er twee weekmarkten.

 • Woensdag van 11.30-17.00 uur bij het winkelcentrum Zuiderhout.
 • Zaterdag van 08.30-16.00 uur op de Markt in het stadscentrum.

Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Mogelijk plaatst de gemeente u op een wachtlijst.


U moet dan wel een vergoeding betalen voor het recht op de standplaats. Deze vergoeding wordt marktgeld genoemd.

Havenmeester:

Er zijn geen woonarken te huur of te koop in Oosterhout. 

Meer informatie over de haven kunt u vinden bij 'Jachthaven Den Oude Sluis'.

 

Zo vraagt u een vergunning voor een marktstandplaats aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister)
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • of u een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben
  • wat u gaat verkopen

Voor meer informatie over de weekmarkten kunt u contact opnemen met de marktmeester: telefoonnummer 06-52366130 (bereikbaar tijdens werkdagen).

Voor informatie over de haven kunt u contact opnemen met de gemeente via 140162.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.