Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

Vraag het uittreksel of afschrift aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Wilt u een afschrift van een echtscheidingsakte of akte van beëindiging partnerschap? Ga dan naar de gemeente waar u getrouwd bent of het partnerschap heeft gesloten.

Elke burger kan bij de gemeente een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. De burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan gebeurtenissen zoals: geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een uittreksel van burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld. Naast een uittreksel kunt u ook een afschrift van de burgerlijke stand krijgen (dit is een gewaarmerkte fotokopie). Een afschrift kunt u krijgen voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek.

Voorwaarden

Een uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen als u kunt aantonen daarbij ´gerechtvaardigd belang´ te hebben. Heeft het uittreksel betrekking op uzelf, dan is dit belang vaak duidelijk aanwezig. Als u een uittreksel over een andere persoon aanvraagt, heeft u vaak een document nodig waaruit het gerechtvaardigd belang van uw aanvraag blijkt. Personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben, zijn:

   

 • Personen op wie de akte betrekking heeft.
 • Een gemachtigde van deze personen.
 • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft.
 • De erfgenamen.
 • De echtgenoot of echtgenote.
 • De geregistreerde partner.
 • De wettelijk vertegenwoordiger.
 • Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure.
 • Degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie
 •  

Voorbeelden van een uittreksel zijn:

   

 • Een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.
 • Een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister (partnerregistratie). Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden e.d.
 • Een uittreksel uit het overlijdensregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is. Als u bijvoorbeeld wilt hertrouwen en uw vorige partner is overleden, dan heeft u een uittreksel van overlijden nodig.
 •  

Basisregistratie personen

Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie personen alleen verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

Aanvragen

 

U kunt dit product op verschillende manieren aanvragen:

Persoonlijk aan de balie met een geldig legitimatiebewijs, een schriftelijk verzoek of email voorzien van een handtekening en een geldig legitimatiebewijs of via het digitale loket. (DigiD).

Als u ervoor kiest om via DigiD een product aan te vragen, kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode.

U gaat hierbij een transactie met de overheid aan. Na het invullen van het electronisch  formulier (uw naam/adres/woonplaats/BSN zijn al ingevuld) ontvangt u altijd  een bevestiging van uw aanvraag/bestelling van een product via email. Een product dat via DigiD is aangevraagd wordt binnen 4 werkdagen aan u toe gezonden. De (eventuele) betaling verloopt tijdens uw aanvraag via DigiD door middel van creditcard of iDEAL.

Klik op de link voor meer informatie over DigiD,  het digitaal aanvragen en betalen via DigiD.  

U kunt een afschrift voor iemand anders aanvragen, als u:

 • toestemming heeft gekregen
 • de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent
 • een erfgenaam bent
 • het kind of de ouder bent
 • de vertegenwoordiger bent

U mag een afschrift ook aanvragen als de akte betrekking heeft op uzelf.

U betaalt het uittreksel of afschrift bij de aanvraag. Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wilt u een afschrift voor iemand anders aanvragen? Dan heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een schriftelijke machtiging (een brief met handtekening van die andere persoon waarin staat dat u toestemming heeft om dit aan te vragen)
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van die andere persoon

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente. 

Voor een uittreksel of afschrift van deze akten gaat u naar de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond:

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • akte van partnerschapsregistratie

Voor een uittreksel of afschrift van deze akten gaat u naar de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken:

 • akte van beëindiging partnerschap
 • echtscheidingsakte

Bent u in het buitenland gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan kunt u de akte opvragen bij de gemeente Den Haag

U kunt het uittreksel digitaal aanvragen met het formulier 'Afschrift burgerlijke stand digitaal aanvragen' onderaan deze pagina of u kunt een afspraak maken om een uittreksel/afschrift van de Burgerlijke Stand aan te vragen in het stadhuis.

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 12,90 (tarief 2017). U betaalt dit bij de aanvraag.

Direct online bij de aanvraag te betalen met creditcard of iDeal.