Een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand is een schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Beschrijving

Elke burger kan bij de gemeente een uittreksel burgerlijke stand aanvragen. De burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen (zogenaamde rechtsfeiten) in het leven. U kunt daarbij denken aan gebeurtenissen zoals: geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en partnerschapsregistratie. Op een uittreksel van burgerlijke stand wordt zo´n rechtsfeit vermeld. Naast een uittreksel kunt u ook een afschrift van de burgerlijke stand krijgen (dit is een gewaarmerkte fotokopie). Een afschrift kunt u krijgen voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek.

Doet u de aanvraag digitaal, dan stuurt de gemeente dit binnen 4 dagen per post naar u toe.

Voorwaarden

Een uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen als u kunt aantonen daarbij ´gerechtvaardigd belang´ te hebben. Heeft het uittreksel betrekking op uzelf, dan is dit belang vaak duidelijk aanwezig. Als u een uittreksel over een andere persoon aanvraagt, heeft u vaak een document nodig waaruit het gerechtvaardigd belang van uw aanvraag blijkt. Personen die een gerechtvaardigd belang kunnen hebben, zijn:

 • Personen op wie de akte betrekking heeft.
 • Een gemachtigde van deze personen.
 • Kinderen of ouders van de persoon waarop de akte betrekking heeft.
 • De erfgenamen.
 • De echtgenoot of echtgenote.
 • De geregistreerde partner.
 • De wettelijk vertegenwoordiger.
 • Degene die het nodig heeft in het kader van een gerechtelijke procedure.
 • Degene die het nodig heeft in verband met een huwelijkssluiting/partnerschapsregistratie

Voorbeelden van een uittreksel zijn:

 • Een uittreksel uit het geboorteregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.
 • Een uittreksel uit het huwelijks/echtscheidingsregister (partnerregistratie). Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, gescheiden e.d.
 • Een uittreksel uit het overlijdensregister. Dit is het schriftelijke bewijs dat iemand overleden is. Als u bijvoorbeeld wilt hertrouwen en uw vorige partner is overleden, dan heeft u een uittreksel van overlijden nodig.

Basisregistratie personen

Het uittreksel burgerlijke stand wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in de betreffende gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie personen alleen verkrijgen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

Zo vraagt u een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand aan:

 • U gaat naar de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Wilt u een echtscheidingsakte of akte van beëindiging partnerschap aanvragen? Dan doet u dit bij de gemeente waar u bent getrouwd of waar u het partnerschap heeft gesloten.
 • Log in met uw DigiD bij de gemeente om het uittreksel of afschrift online aan te vragen.
 • U betaalt het uittreksel of afschrift online. 

U kunt het uittreksel digitaal aanvragen met het formulier 'Afschrift burgerlijke stand digitaal aanvragen' onderaan deze pagina of u kunt een afspraak maken om een uittreksel/afschrift van de Burgerlijke Stand aan te vragen in het stadhuis.

De gemeente stuurt binnen 4 werkdagen het afschrift naar u op. Woont u in het buitenland, vermeld dan uw adres! Houd er rekening mee dat de postbezorging langer kan duren.

Heeft u het afschrift eerder nodig? Bezoek dan op afspraak de gemeente. U krijgt het meteen mee.

 

Voor het aanvragen van een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand betaalt u  € 16,60 (2024). 

Een meertalig uittreksel of modelformulier kost  € 16,60 (2024).