Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vuurwerk afsteken

Particulieren mogen vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Het gaat hier alleen om consumentenvuurwerk, niet om professioneel vuurwerk. 

Vuurwerkbedrijven mogen consumentenvuurwerk ook afsteken buiten de jaarwisseling. U heeft dan een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen (minder dan 200 kilo vuurwerk) of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie (meer dan 200 kilo vuurwerk). 

U heeft de toepassingsvergunning ook nodig voor het afsteken van groot vuurwerk. Bijvoorbeeld bij evenementen. Hiervoor wordt professioneel vuurwerk gebruikt. Daarin zit meer kruit dan in gewoon vuurwerk. 

Vuurwerk dat u mag afsteken tijdens oud en nieuw herkent u aan de verpakking. Op de verpakking staat:

   

 • De tekst: 'bestemd voor particulier gebruik'.
 •  

 • Wat voor soort vuurwerk het is of wat het doet.
 •  

 • Naam en adres fabrikant, importeur of handelaar in Nederland.
 •  

 • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar.
 •  

 • Een goede gebruiksaanwijzing in het Nederlands.
 •  

 • Eventueel een minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) om het te mogen afsteken.
 •  

De voorwaarden voor een toepassingsvergunning zijn onder andere:

   

 • Het afsteken van vuurwerk is veilig en zorgt niet voor overlast.
 •  

 • Een bedrijf zorgt voor het afsteken van het vuurwerk.
 •  

 • Uw bedrijf heeft een geldig certificaat van vakbekwaamheid.
 •  

Om een toepassingsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

   

 • uw geldige identiteitsbewijs
 •  

 • eventueel gegevens van uw onderneming
 •  

 • gegevens waaruit blijkt dat u de aanvraag voor die onderneming doet
 •  

 • een geldig certificaat van vakbekwaamheid
 •  

 • informatie over het soort vuurwerk dat u wilt afsteken
 •  

 • een verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan 6 maanden)
 •  

Heeft u een toepassingsvergunning? Elke keer dat u minder dan 200 kilo vuurwerk wilt afsteken, moet u dat melden bij de gemeente. U moet dan doorgeven:

   

 • waarom u vuurwerk wilt afsteken
 •  

 • welke omvang het vuurwerk heeft
 •  

 • welk soort vuurwerk het is
 •  

 • waar u het wilt afsteken
 •  

 • wanneer en hoe laat u dat wilt doen
 •  

 • hoe veel afstand er zal zijn tussen het vuurwerk en het publiek
 •  

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de toepassingsvergunning aan bij het Meld- en Informatie Centrum van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Heeft u een toepassing en wilt u vuurwerk afsteken? Als u maximaal 200 kilo vuurwerk gaat afsteken, moet u dat melden bij de gemeente. Als u meer gaat afsteken, moet u dat melden bij de provincie. Ook een ontbrandingstoestemming vraagt u aan bij de provincie.

Meld- en Informatie Centrum ILT (MIC)

Bezoekadres:
Nieuwe Uitleg 1
Den Haag

Postadres:
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Tel: 088 - 489 00 00
lmip@ilent.nl