Afvaltarieven 2024 (huishoudelijk afval particulieren)

U betaalt voor uw huishoudelijk afval een vast basisbedrag dat voor ieder huishouden hetzelfde is:

 • Vastrecht, per huishouden € 204,00
 • Kilotarief restafval € 0,75
 • Ledigingstarief Rest container € 5,34
 • Inworptarief ondergrondse container € 5,20
 • Containerslot (alleen voor restafval) € 43,35
 • Starttarief ongesorteerd restafval/grof vuil op de milieustraat € 1,96
 • Kilotarief ongesorteerd restafval/grof vuil op de milieustraat € 0,49
 • Extra restcontainer € 83,00
 • Extra 3de (of meer) GFT container € 83,00
 • Extra 3de (of meer) papier container € 83,00
 • Meer dan 1x wisselen van formaat container per kalenderjaar € 61,50
 • Grof huishoudelijk afval ophalen; voorrijkosten € 11,95 + € 17,95 per m3
 • Snoeihout; voorrijkosten € 11,95 + € 6,75 per m3
 • Grond, bouw- en sloopafval, puin; voorrijkosten € 11,95 + € 47,50 per m3
 • Wit en bruingoed; voorrijkosten € 11,95 + gratis.
 • Blauwe betaal zak per zak € 3,80

Vanaf 1-1-2024 is GFT inzameling huis aan huis middels een container kosteloos, dit zit in het vastrecht verrekend.

Oosterhout werkt volgens de Diftar methode

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven, waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt. Hoe meer afval u aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing.

Geld besparen en minder milieuvervuiling

Het principe is simpel. De grootste kostenpost is het restafval: u betaalt voor het aantal kilo restafval dat in de grijze container zit én voor het aantal keren dat u de grijze container laat legen. Hoe minder afval in de grijze container belandt, hoe minder kilo’s restafval u aanbiedt én hoe minder vaak u de grijze container hoeft aan te bieden. Dus door goed te scheiden in herbruikbaar afval (papier, glas en blik, textiel, kleding, groente-, fruit- en tuinafval,  plastic en drankenkartons) kunt u geld besparen. Maar dat niet alleen. Restafval is duur om te verwerken, het moet worden verbrand tegen hoge kosten. Door goed te scheiden in herbruikbaar afval hoeft er minder afval verbrand te worden. Goed scheiden betekent dus ook minder milieuvervuiling, minder CO 2.

De volgende afvalstromen zijn gratis:

 • Kunststof verpakkingsmateriaal (plastic), drankenkartons en blik
 • Glas 
 • Oud papier
 • Gescheiden afval dat opnieuw kan worden gebruikt, kunt u gratis naar de Milieustraat brengen

Helpdesk afval

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de Helpdesk afval via telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis).
De helpdesk is elke werkdag bereikbaar van 08:00 tot 18:00 uur