Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van preventie, jeugdhulp en de uitvoering van maatregelen om kinderen te beschermen, en jeugdreclassering. De jeugdhulp is inclusief specialistische hulp, zoals de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking en de gesloten jeugdhulp.

Gemeenten zijn verplicht ervoor te zorgen dat een kind veilig en gezond opgroeit. Deze plicht geeft gemeenten de ruimte om maatwerk te leveren en te doen wat nodig is voor een gezin. Gemeenten zetten daarbij als eerste in op preventie, eigen kracht van het gezin en hulp en ondersteuning vanuit de sociale omgeving. Als dat nodig is, wordt meer gespecialiseerde jeugdzorg ingezet, bijvoorbeeld begeleiding door een psycholoog.

Waar kan ik terecht?

U kunt met vragen over opvoeden, opgroeien, jeugdzorg of welzijn terecht bij de voor u vertrouwde plekken , zoals bijvoorbeeld consultatiebureau, huisarts, jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werk, MEE, wijkverpleegkundige of jongerenwerk. Ook kunt u voor ondersteuning terecht bij de gemeente Oosterhout. Zij helpen u bij het vinden van een oplossing of leiden u naar het juiste aanspreekpunt. In de Wegwijzer (pdf 3,57 mB) vindt u een greep uit de activiteiten waar u gebruik van kunt maken en plekken waar u binnen kunt lopen.

Sociaal team

Het Sociaal team van de gemeente Oosterhout biedt ondersteuning op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk. 

Het Sociaal team werkt samen met organisaties en dienstverleners in Oosterhout. Welke dat zijn en wat zij voor u kunnen doen, leest u op Infoplein Oosterhout

U kunt ook direct contact opnemen met het Sociaal team van de gemeente Oosterhout via 14 0162. 

Inkoop Jeugdhulp

Op onze pagina Aanbieders Jeugdhulp vindt u informatie over het jeugdhulp aanbod.

Bent u jeugdhulpaanbieder of verwijzer? Dan kunt u kijken op de website van centrumgemeente Breda hoe regio West-Brabant Oost de inkoop van zorg voor jeugd invult.

Gerelateerde documenten

 

         

 

 

Pleegzorg