Maaien en onkruid

De gemeente Oosterhout is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de openbare groenvoorzieningen. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle gazons, bermen en kruidenrijk gras.

Wat mag u van de gemeente verwachten?

  • Kruidenrijk gras wordt twee keer per jaar gemaaid: in mei/juni en september/oktober. Hieronder vallen ook de bermen. Hondenlosloopgebieden en kruisingen waar het zicht wordt belemmerd door gras krijgen voorrang en worden daarom het eerste gemaaid. Vervolgens werkt de aannemer van noord naar zuid. Dit duurt ongeveer 6 weken.
  • Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bloeiperiode, door gefaseerd te maaien. Daardoor staat er altijd wel iets in bloei. Maaien is soms echter noodzakelijk, omdat kruidenrijk gras soms te hoog wordt en gevaarlijke situaties oplevert (slecht zicht). Maaien versterkt bovendien de grond en geeft andere soorten weer de kans om te groeien.
  • Gazons worden gemiddeld 26 - 30 keer per jaar gemaaid.
  • Locaties waar het lastig maaien is (taluds bijvoorbeeld) worden begraasd door schapen. Oosterhout werkt met een ‘stadskudde’, die het hele seizoen door de stad loopt: van april tot oktober. De kudde maakt drie keer per jaar een ronde door de stad.
  • Onkruid: Alle verharde paden in de openbare ruimte worden ook onderhouden door de gemeente, deze moeten voldoen aan een bepaalde norm. Een bepaalde hoeveelheid onkruid tussen de verharding is bijvoorbeeld toegestaan. Het is niet haalbaar om alle paden geheel onkruidvrij te houden. De gemeente bestrijdt onkruid door branden en borstelen. Chemisch bestrijden mag niet. Daardoor komt onkruid sneller terug. Zeker wanneer het groeizaam weer is. Vindt u dat er ergens veel onkruid groeit? Dan kunt u dat melden bij ons meldpunt openbare ruimte, onze medewerkers zullen dan de situatie ter plekke bekijken.
  • De gemeente hanteert een zogenaamd kwaliteitsniveau waaraan de openbare ruimte moet voldoen. In Oosterhout is dat kwaliteitsniveau B. Een bepaalde hoeveelheid onkruid is bijvoorbeeld toegestaan. Meer weten over het kwaliteitsniveau? Kijk in het beeldenboek onderaan op de pagina algemeen beheer openbare ruimte

Gevaarlijke situaties

De gemeente probeert uitzichthoeken zo goed mogelijk bij te houden, om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen. Mocht u toch nog gevaarlijke situaties zien, dan kunt u dat melden bij ons meldpunt openbare ruimte.

Globale maaiplanning

De gemeente heeft een globale maaiplanning met plattegronden van de gazons.

Berenklauw

De reuzenberenklauw is een grote plant van soms wel 3,5 meter hoog.  Na contact met de berenklauw kunnen er blaren ontstaan op de huid. Lees meer over berenklauw

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende en diep wortelende vaste plant. De plant groeit heel snel en verdringt daardoor andere kruiden en struiken. De Japanse duizendknoop kan doordringen in zwakke plekken in beton, asfalt en metselwerk. Dat kan forse schade opleveren aan gebouwen, wegen, riolering en dijken. Lees meer over Japanse duizendknoop