Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Uitvoering N629 fase 1 start maandag 12 augustus

Vanaf maandag 12 augustus gaat aannemer Heijmans van start met de eerste fase van de reconstructie N629/Bovensteweg. Deze eerste fase duurt tot maandag 9 september en wordt gecombineerd met renovatiewerkzaamheden in de tunnelbak onder de Pasteurlaan door.
De Bovensteweg is deze gehele periode afgesloten vanaf de verkeerslichten bij de op- en afrit aan de westzijde van de A27 t/m de tunnelbak. Tijdens deze 4-weekse afsluiting wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de autosnelwegen A27 en A59 en via het Oosterhoutse hoofdwegennet.
Na deze eerste fase is de tunnelbak opgeknapt en van asfalt voorzien en is de Bovensteweg van en naar de A27 verbreed met 1 rijstrook en ligt ook daar asfalt.

De volgende fase betreft het gedeelte vanaf de westelijke op- en afrit A27 tot aan de verkeerslichten aan de oostzijde van de A27. Daar wordt een geheel nieuw tracé voor de N629 aangelegd tot aan de bocht in de Ekelstraat. Daarvoor wordt een extra viaduct over de A27 aangelegd en wordt een turbokluifrotonde gerealiseerd waar de N629 als doorgaande route met een viaduct overheen komt te liggen. Dit is t.p.v. de op- en afrit aan de oostzijde van de A27. Ook wordt er een begin gemaakt met de aanleg van een volledig vrijliggend fietspad vanaf Oosteind tot in de Kruidenbuurt in Oosterhout. En met de nieuwe carpoolplaats. Als laatste wordt de kruising bij Oosteind (Provinciale/Ter Horst) heringericht.

Op de nieuwe digitale kaart kunt u de omleidingen en projectinformatie bekijken https://pnb.projectatlas.app/n629/home

 

N629 Oosterhout-Dongen

De provinciale weg Oosterhout–Dongen, de N629, zal in twee fasen worden aangepakt:

Fase 1: reconstructie aansluiting A27

Fase 1 betreft de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27, inclusief een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 met de Provincialeweg Oosteind.
Om de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 mogelijk te maken, moesten de ter plaatse geldende bestemmingen worden gewijzigd. Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor is op 20 september 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en is inmiddels onherroepelijk.

Fase 2: reconstructie N629

Fase 2 betreft de reconstructie van de N629 vanaf de Provincialeweg Oosteind tot en met het kruispunt met de Steenstraat in Dongen. Fase 2 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg. In juli 2016 heeft het college van GS een voorkeur uitgesproken voor tracé Bundeling Noord. Een voorkeur die door de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen onderschreven wordt. Tracé Bundeling Noord is vervolgens verder uitgewerkt wat heeft geresulteerd in een ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP). 
Het ontwerp PIP dat aanleg van de nieuwe N629 mogelijk moet maken, heeft begin 2018 ter inzage gelegen. Ook de commissie m.e.r. is toen om advies gevraagd.
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de opmerkingen vanuit de commissie m.e.r. is het ontwerp PIP op een aantal onderdelen aangepast. 
Op 28 september 2018 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N629 tussen Oosterhout en Dongen door Provinciale Staten vastgesteld. Met het PIP voor de N629 wordt de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen planologisch mogelijk gemaakt.   
Het PIP heeft vanaf 11 oktober 2018 tot en met 22 november 2018 en van 17 januari 2019 tot en met 28 februari 2019 ter inzage gelegen. 
Tegen het door Provinciale Staten vastgestelde PIP is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een uitspraak van de Raad van State wordt 2de helft 2019 verwacht.


Meer informatie

Van het tracé is ook een 3D visualisatie beschikbaar. Deze vindt u via: www.brabant.nl/kaartn629.

Nieuwsbrief maart 2015
Nieuwsbrief september 2015
Nieuwsbrief november 2015
Nieuwsbrief maart 2016
Nieuwsbrief april 2016
Nieuwsbrief juli 2016
Nieuwsbrief augustus 2016
Nieuwsbrief december 2016
Nieuwsbrief mei 2017
Nieuwsbrief november 2017
Nieuwsbrief januari 2018
Nieuwsbrief juli 2018
Nieuwsbrief september 2018
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief februari 2019
Nieuwsbrief mei 2019
Nieuwsbrief juli 2019


Contact

Contactpersoon provincie: de heer J. van Bremen, omgevingsmanager. Telefoonnummer (06) 27 74 51 93 of per e-mail jvbremen@brabant.nl
Contactpersoon gemeente Oosterhout: de heer R. van Haaf. Telefoonnummer (0162) 48 94 03 of per e-mail r.van.haaf@oosterhout.nl
Contactpersoon gemeente Dongen: de heer O. van Rijn. Telefoonnummer 14 0162 of per e-mail oscar.van.rijn@dongen.nl