De provinciale weg Oosterhout–Dongen, de N629, wordt in twee fasen worden aangepakt:

Fase 1: reconstructie aansluiting A27

Fase 1 betreft de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27, inclusief een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 met de Provincialeweg Oosteind.

Om de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 mogelijk te maken, moesten de ter plaatse geldende bestemmingen worden gewijzigd. Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor is op 20 september 2016 vastgesteld door de gemeenteraad.

Met de uitvoering van fase 1 is in augustus 2019 gestart. De werkzaamheden aan de weg zelf zijn in november 2020 afgerond. In het najaar 2020 en het voorjaar 2021 wordt op een aantal plaatsen nog beplanting aangebracht.

Fase 2: reconstructie N629

Fase 2 betreft de reconstructie van de N629 vanaf de Provincialeweg Oosteind tot en met het kruispunt met de Steenstraat in Dongen. Fase 2 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg.

Op 28 september 2018 is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N629 tussen Oosterhout en Dongen door Provinciale Staten vastgesteld. Met het PIP voor de N629 wordt de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen planologisch mogelijk gemaakt.   
Tegen het door Provinciale Staten vastgestelde PIP is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 25 november 2020 heeft de Afdeling de ingediende beroepen ongegrond verklaard. Daarmee is het PIP per die datum onherroepelijk geworden. 

Naar verwachting starten de werkzaamheden voor fase 2 in 2023 en duren deze tot 2025.

Van het tracé is ook een 3D visualisatie beschikbaar. Deze vindt u via: www.brabant.nl/kaartn629


Meer informatie

Nieuwsbrief maart 2021 (PDF, 498 KB)
Nieuwsbrief augustus 2020 (PDF, 277 KB)
Nieuwsbrief juni 2020 (PDF, 405,4 KB)
Nieuwsbrief mei 2020 (PDF, 208 KB)
Nieuwsbrief december 2019 (PDF, 297,3 KB)
Nieuwsbrief september 2019 (PDF, 1,2 MB)
Nieuwsbrief juli 2019 (PDF, 1,2 MB)
Nieuwsbrief mei 2019 (PDF, 1,94 MB)
Nieuwsbrief februari 2019 (PDF, 1,61 MB)
Nieuwsbrief december 2018 (PDF,  297 KB)
Nieuwsbrief september 2018 (PDF, 686 KB)
Nieuwsbrief juli 2018 (PDF, 124 KB)
Nieuwsbrief januari 2018 (PDF, 413 KB)
Nieuwsbrief november 2017 (PDF, 1,28 MB)
Nieuwsbrief mei 2017 (PDF, 263 KB)
Nieuwsbrief december 2016 (PDF, 780 KB)
Nieuwsbrief april 2016 (PDF, 660 KB)
Nieuwsbrief maart 2016 (PDF, 537 KB)
Nieuwsbrief november 2015 (PDF, 338 KB)
Nieuwsbrief september 2015 (PDF, 602 KB)
Nieuwsbrief maart 2015 (PDF, 557 KB)


Contact

Contactpersoon provincie (fase 2): de heer J. van Bremen, omgevingsmanager, telefoonnummer (06) 27 74 51 93 of per e-mail jvbremen@brabant.nl 
Contactpersoon gemeente Oosterhout (fase 2): de heer R. van Haaf, telefoonnummer (0162) 48 94 03 of per e-mail r.van.haaf@oosterhout.nl 
Contactpersoon gemeente Dongen (fase 2): de heer O. van Rijn, telefoonnummer 14 0162 of per e-mail oscar.van.rijn@dongen.nl