Blijverslening gemeente Oosterhout

De Blijverslening biedt de mogelijkheid om de bestaande koopwoning aan te passen waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. De Blijverslening is bedoeld voor eigenaren-bewoners van de gemeente Oosterhout die:

 • hun woning levensloopbestendig willen maken;
 • een concrete zorgvraag hebben waarvoor directe aanpassing van de woning noodzakelijk is.

Het kan gaan om bouwkundige aanpassingen, zoals het verplaatsen van de badkamer en slaapkamer naar de begane grond, het verbreden van deuren of het aanbrengen van een traplift. Aanpassingen op het vlak van domotica (telecommunicatie, verlichting en beveiliging) behoren ook tot de mogelijkheden.

Om voor deze lening in aanmerking te komen moeten de aanpassingen bijdragen aan:

 • Het vergroten van de toegankelijkheid van de woning.
 • Het vergroten van de veiligheid in de woning.
 • Het aanbrengen van technische aanpassingen die het langer zelfstandig wonen mogelijk maken.

De lening:

De lening wordt aan u verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Consumptieve lening

 • De Blijverslening kan als consumptieve lening worden verstrekt als het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,- bedraagt.
 • De aanvrager jonger is dan 76 jaar.
 • De rente van de consumptieve lening is afhankelijk van de hoogte van de lening en de hieraan gekoppelde looptijd:

 De looptijd is 10 jaar.

Hypothecaire lening

 • De Blijverslening kan als hypothecaire lening worden verstrekt als het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000,- bedraagt.
 • Er is geen leeftijdsgrens
 • De rente van de hypothecaire lening is afhankelijk van de hoogte van de lening en de hieraan gekoppelde looptijd:

- Tot en met € 10.000,- is de looptijd 10 jaar.
- Boven de € 10.000,- bedraagt de looptijd 20 jaar

Formulieren aanvragen

De aanvraagformulieren worden op verzoek aan potentiële kopers verstrekt. Voorwaarde hierbij is wel dat de aanvrager bijgaand aanvraagformulier Blijverslening (PDF 141 kB)volledig ingevuld bij de gemeente Oosterhout indient.

Meer informatie

In bijgaande folder Blijverslening (pdf 859 KB) en op de website van SVn www.svn.nl vindt u meer informatie over de blijverslening.