Hondenbeleid

Meer informatie over het hondenbeleid in de gemeente Oosterhout kunt u via de onderstaande links vinden: 

Hondenbeleid en hondenuitlaatplaatsen

Hondenbelasting (naar de website van de Belastingsamenwerking West Brabant)

Waarom wel hondenbelasting (en geen kattenbelasting)?

Veel mensen vragen zich af waarom je wel voor een hond en niet voor een kat belasting betaalt. Daarvoor moeten we terug in de historie. De oorsprong van de honden belasting moet waarschijnlijk worden gezocht in de 15e eeuw. De belastingopbrengst werd aanvankelijk gebruikt voor bekostiging van maatregelen op het terrein van armenzorg. Dat heeft geduurd tot aan de Franse tijd (1810). Daarna waren de Nederlandse gemeenten niet meer bereid hondenbelasting voor sociale doeleinden aan te wenden. In het begin van de negentiende eeuw kwam de discussie op gang om hondenbelasting landelijk in te voeren, als middel tegen het verspreiden van hondsdolheid. In die periode kwam hondsdolheid met regelmaat voor en vormde een ernstig gevaar voor de volksgezondheid.

Hoewel de hondenbelasting in de wettelijke regels die na het beƫindigen van de Franse tijd werden vastgesteld ontbrak, kregen veel gemeenten Koninklijke toestemming om de belasting in te voeren als een maatregel van openbare orde en veiligheid met als voornaamste doel het bestrijden van hondsdolheid. In de gemeentewet van 1851 werd honden belasting toegevoegd aan het gemeentelijk belastinggebied.

Vandaag de dag wordt de honden belasting gebruikt om de aanleg en het onderhoud van HUP's te bekostigen Ook de hondenwachters worden ervan betaald. Kortom uw belastinggeld komt direct ten goede aan service verlening voor uw hond.