Bewonersbrieven Centrum

Aankondiging werkzaamheden Santrijnhof en Commanderij
pdf-bestand, 92 kb
ontwerp groene parkeerplaatsen (pdf, 197 kb)
30 augustus 2021

Aanleg extra parkeervakken achterzijde Bakkerstraat
pdf-bestand, 102 kb
ontwerp Bakkerstraat (pdf, 17 kb)

Gemeentehuis in Arendshof 2
pdf-bestand, 67 kb
3 maart 2021

Herinrichting Heuvel
pdf-bestand, 167 kb
3 februari 2021

Start werkzaamheden Santrijnhof en Commanderij
pdf-bestand 333 kb
25 november 2020

Aanpassing parkeerautomaten en parkeerregulering
pdf-bestand, 137 kB
23 oktober 2020

120 groene parkeerplaatsen voor Santrijnhof en Commanderij
pdf-bestand, 218 kb
2 oktober 2020

Reconstructie Hertogenlaan bij entree Mgr. Frencken College
pdf-bestand, 62 kb
16 september 2020

Voorontwerpbestemmingsplan Centrum Oosterhout 2017, herziening 1 – Keiweg 57 en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage
pdf-bestand, 283,5 kB
1 juli 2020

Schapendries krijgt veel groen in definitief ontwerp
pdf-bestand, 61 kB
16 juni 2020

Werkzaamheden op het parkeerplein Schapendries
pdf-bestand, 61 kB
9 juni 2020

Voorstel voor een nieuwe aanbiedplaats containers Kloosterstraat
pdf-bestand, 60 kB
Plattegrond aanbiedplaatst
pdf-bestand, 449 kB
9 juni 2020

Touwbaan tijdelijk instellen eenrichtingsverkeer
pdf-bestand, 22 kB
8 mei 2020

Bodemsanering Zandheuvel 49 start maandag 6 april
pdf-bestand, 74 kb
1 april 2020

Bodemsanering en verkoop Zandheuvel 49
pdf-bestand, 128 kb
18 maart 2020

Start uitvoeren werkzaamheden groenstrook De Burcht
pdf-bestand, 86 kB13 maart 2020

Stand van zaken Santrijnpark 
pdf-bestand , pdf 63 kB
17 december 2019

Aanplant van bomen parkeerplein Marie Curiehof
pdf-bestand, 165 kB
26 november 2019

Lindeboom in plaats van fontein op Bouwlingplein
pdf-bestand, 94 kB
26 november 2019

Aanplant leilindes Prins Frederikstraat 2-10
pdf-bestand, 133 kB
26 november 2019

Aanplant leilindes Prins Frederikstraat 12-28
pdf-bestand, 133 kB
26 november 2019

Aanplant bomen Reesstraat
pdf-bestand, 120 kB
26 november 2019

Aanplant bomen Albert Schweitzerlaan
pdf-bestand, 97 kB
26 november 2019

Aanplant bomen Alexander Fleminghof
pdf-bestand, 79 kB
26 november 2019

Aanplant bomen Giethuiserf
pdf-bestand, 99 Kb
26 november 2019

Aanplant bomen Hoefakker
pdf-bestand, 78 kB
26 november 2019

Aanplant bomen Ridderstraat
pdf-bestand, 77 kB
26 november 2019

Aanplant bomen Rulstraat
pdf-bestand, 81 kB
26 november 2019

Aanplant bomen Schapendries
pdf-bestand, 166 kB
26 november 2019

Schapendries krijgt meer groen op de parkeerplaats
pdf-bestand 60 kb
1 november 2019

Start werkzaamheden Santrijnpark (Valkenplein) (pdf 177 kb)
Bijlage tekening 1 (pdf 291 kb)
Bijlage tekening 2 (pdf 1.803 kb)
24 oktober 2019

Afsluiting Bredaseweg i.v.m. asfaltreparaties
pdf-bestand, 20 kB
29 augustus 2019

Werkzaamheden Santrijnpark
pdf-bestand, 62 kb
28 augustus 2019

Dynamische stadsafsluiting (palenplan) binnenstad
pdf, 19 kB
28 augustus 2019

Tarief abonnementen parkeergarage Basiliek
pdf-bestand, 120 kB
16 juli 2019

Maandag 6 mei inloopavond werkzaamheden Bosstraat bij D'n Bal
pdf-bestand, 195 kB
25 april 2019

Start verwijderen bomen en beplanting Santrijnpark
pdf-bestand, 385 kB
18 maart 2019

Herinrichting groenvakken en parkeerplaatsen in combinatie met rioolvervanging
pdf-bestand, 14 kB
10 september 2018

Verbeteren groeiomstandigheden bomen Bouwlingstraat
pdf-bestand, 192 kB
19 juni 2018

Uitnodiging inloopavond speelplek Burg. Hallungiusstraat
pdf-bestand, 15 kB
Voorlopig ontwerp speelplek Burg. Hallungiusstraat (pdf, 497 kB)
8 juni 2018

Start verkoop te bouwen woningen Santrijnhof
pdf-bestand, 79 kb
23 maart 2018

Herinrichting groenvakken en parkeerplaatsen in combinatie met rioolvervanging in Blazoenhof
pdf-bestand, 70 kB
26 maart 2018

Gemeente kapt Zilveresdoorn Keiweg
pdf-bestand, 12 kB
18 januari 2018

Werkzaamheden Leijsenhoek
pdf-bestand 10 kb
15 december 2017

Ontwikkeling Arendsplein
pdf-bestand 11 kb
1 december 2017

Wijzigingen parkeerregime
pdf-bestand, 212 kb
2 november 2017

Proefperiode speciaal tarief parkeergarage Basiliek verlengd
pdf-bestand, 80 kb
28 september 2017
Bijlage: kaart pdf-bestand 349 kb

Onderhoud wegmarkering Burcht
pdf-bestand, 13 kb
15 september 2017

Onderhoud wegmarkering Bredaseweg/Ridderstraat
pdf-bestand, 11 kb
15 september 2017

Onderhoud wegmarkering Abdis van Thornstraat
pdf-bestand, 10 kb
15 september 2017

Informatiebijeenkomst Woningbouwplan voormalig terrein Brandweerkazerne
pdf-bestand 9kb
4 september 2017

Inloopavond 5 juli, Leijsenhoek wordt gedeeltelijk heringericht
pdf-bestand, 10 kb
juni 2017

Aanleg 30-km/uur-inrit Strijenstraat/Albert Schweitzerlaan
pdf-bestand, 294 kb
24 mei 2017

Tijdelijke bouwweg Santrijngebied

pdf-bestand, 51 kb
13 april 2017

Resultaat draagvlakonderzoek Nijenrode e.o.
pdf-bestand, 66 kb
16 maart 2017

Bestratingswerkzaamheden en aanbrengen lijngoot in Klappeijstraat
pdf-bestand, 89 kb
15 maart 2017

Verbeteren voetgangersverbinding Slotlaan
pdf-bestand, 55 kb
13 maart 2017

Resultaat draagvlakonderzoek Zandheuvel e.o.
pdf-bestand, 86 kb
10 maart 2017

Renovatie speeltuin Giethuiserf
pdf-bestand, 235 kb
Schetsontwerp speeltuin Giethuiserf (pdf, 438 kb)
2 maart 2017

Twee woningbouwprojecten in het Santrijngebied
pdf-bestand, 339 kb
22 februari 2017

Inloopavond herinrichting Leijsenhoek gaat niet door
pdf-bestand, 9 kb
1 februari 2017

Leijsenhoek wordt gedeeltelijk heringericht
pdf-bestand 10kb
23 januari 2017