Bedrijventerrein Beneluxweg-Zuid

Bedrijventerrein Beneluxweg-Zuid ligt langs de A27 en is bereikbaar via de afslag Oosterhout-Zuid. Beneluxweg-Zuid is een duurzaam bedrijventerrein, gelegen in het groen, in de nabijheid van een woonwijk. Op het bedrijventerrein zijn twee kantoren gevestigd, namelijk Antea Group en CLB.

De gemeente heeft voor deze locaties speciale eisen gesteld ten aanzien van de duurzaamheid van gebouwen en ten aanzien van de flora en fauna in de nabije omgeving van de kavels.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Accountmanager Bedrijven, mevr. Gwen van Mook, tel. 140162 of e-mail: ez@oosterhout.nl.