Bedrijvenpark de Wijsterd

Bedrijventerrein De Wijsterd is een kleinschalig terrein (ca. 25 ha) met een milieuvriendelijk karakter. Op een deel van het terrein zijn bedrijven met een bedrijfswoning gevestigd. Aan de inrichting van het terrein en aan het bouwplan zijn hoge eisen gesteld. Het gaat hier namelijk om een kwalitatief hoogwaardig bedrijvenpark, direct grenzend aan de wijk Vrachelen II. Op het bedrijventerrein zijn meer dan honderd bedrijven van zeer uiteenlopende aard gevestigd. 

Bedrijventerrein De Wijsterd heeft een bedrijvenvereniging.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Accountmanager Bedrijven, mevr. Gwen van Mook, tel. 140162 of e-mail: ez@oosterhout.nl .