Everdenberg-Oost

Er is landbouwgrond te koop ten oosten van het plangebied Everdenberg-Oost. De landbouwgrond krijgt geen bedrijfsbestemming. Afgelopen tijd gebeurt het regelmatig dat externe partijen in dit plangebied grond te koop aanbieden als bouwkavel en hierbij verkeerde informatie over de bestemming vermelden. Wij willen u hierop wijzen. Controleer altijd de bestemming van grond bij de gemeente. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

De gemeente is van plan het bedrijventerrein Everdenberg uit te breiden. Het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg-Oost wordt begrensd door de Heikantsestraat aan de noordzijde, het bestaande bedrijventerrein Everdenberg c.q. het Oude Heikantsepad aan de westzijde, het Wilhelminakanaal aan de zuidzijde en het landelijk gebied aan de oostzijde.  

  • Het bedrijventerrein wordt goed ontsloten en ligt vrijwel direct aan de A27. 
  • De omvang van het te realiseren bedrijventerrein is ongeveer 20 hectare. Daarnaast komen er zes woon-/werkkavels aan de Heikantsestraat. 
  • Het bedrijventerrein is geschikt voor diverse bedrijven, grote en kleine bedrijven tot milieucategorie 3.2 (hetzelfde als bestaande Everdenberg). Het terrein kent een flexibele indeling, er is geen minimale maat voor de kavels, maximaal zijn de kavels 5 hectare. In overleg met gegadigden wordt gekeken naar de gewenste ligging en omvang van de kavel. De toegestane hoogte aan de noordelijke kant van het terrein is 12 meter, aan de zuidelijke kant is bouwen tot 16 meter toegestaan.   
  • De woonwerkkavels kennen een woning (4 meter goot en 7 meter nokhoogte) aan de voorkant en een bedrijfsgebouw (6 meter goot en 7 meter nokhoogte) aan de achterzijde van het perceel. Hier worden bedrijven tot milieucategorie 2 toegestaan.

De ontwikkeling en uitgifte wordt in samenwerking tussen Gemeente en Roozen van Hoppe gedaan. Het bedrijventerrein wordt dan zo spoedig mogelijk ontwikkeld en er wordt parkmanagement opgestart.

Start website uitgifte bedrijfskavels Everdenberg-Oost

Afgelopen week hebben de eerst verkoopgesprekken met potentiƫle kopers plaatsgevonden voor de bedrijfskavels van het nieuwe duurzame bedrijventerrein Everdenberg-Oost. Via de website www.everdenbergoost.nl die vandaag is gelanceerd, kunnen potentiƫle kopers informatie vinden en contact opnemen. De gemeente Oosterhout gaat samen met ontwikkelaar Roozen van Hoppe het gebied exploiteren en uitgeven.

Meer dan 65 bedrijven hadden interesse getoond in de beschikbare kavels. De gemeente en Roozen van Hoppe zijn met hen in gesprek gegaan om een selectie te maken van geschikte bedrijven die de Oosterhoutse economie versterken en passen in de duurzaamheidsvisie voor het terrein (pdf 477kb). De bedoeling is dat in 2021 de eerste bedrijven hier hun deuren zullen openen.

Start bouwrijp maken

De gemeente en Roozen van Hoppe hebben de ambitie om nog in 2020 te starten met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. De aanvoer van het bouwverkeer zal in eerste instantie via het zuiden van het plangebied verlopen (via bestaand Everdenberg) totdat de tijdelijke aansluiting op de Heistraat is gerealiseerd. Zodra de bouwrijp werkzaamheden zijn gestart wordt ook al ruimte geboden voor bedrijven om te starten met het realiseren van de opstallen.

Duurzaamheidsambitie: elkaar versterken en energieneutraal

De gemeente en Roozen van Hoppe nemen diverse maatregelen om te komen tot een duurzaam bedrijventerrein. De beoogde duurzaamheidsambitie geldt voor zowel maatregelen in de openbare ruimte als op perceelniveau. Deze maatregelen kunnen door de bedrijven samen worden benut om elkaar te versterken.

Contact

Indien u vragen heeft over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost kunt u contact opnemen met de projectleider de heer G. Bartels, email g.bartels@oosterhout.nl of mevr. Gwen van Mook (Accountmanager Bedrijven) tel. 0162-489168 of e-mail: ez@oosterhout.nl . 

Aanvullende informatie

- Bestemmingsplan
- Bewonersbrief 14-2-2017, Ontwerp bestemmingsplan (pdf 10 kb) 
- Presentatie 6 september 2016 aan Raad (pdf 33,9 mb)
- Reconstructie N629 Dongen-Oosterhout (verwijzing www.brabant.nl)
Bewonersbrief 24-8-2016 Plan voor ontwikkeling Bedrijventerrein Everdenberg-Oost (pdf 19kb)