Everdenberg-Oost

De gemeente is samen met haar partner Roozen van Hoppe gestart met de uitgifte van bedrijventerrein Everdenberg Oost. Het nieuwe bedrijvenpark Everdenberg-Oost wordt begrensd door de Heikantsestraat aan de noordzijde, het bestaande bedrijventerrein Everdenberg c.q. het Oude Heikantsepad aan de westzijde, het Wilhelminakanaal aan de zuidzijde en het landelijk gebied aan de oostzijde.  

  • Het bedrijventerrein wordt goed ontsloten en ligt vrijwel direct aan de A27. 
  • De omvang van het bedrijventerrein is ongeveer 18 hectare. Daarnaast komen er een aantal woon-/werkkavels aan de Heikantsestraat. 
  • Het bedrijventerrein is geschikt voor diverse bedrijven, grote en kleine bedrijven tot milieucategorie 3.2 (hetzelfde als bestaande Everdenberg). Het terrein kent een flexibele indeling. In overleg met gegadigden wordt gekeken naar de gewenste ligging en omvang van de kavel. De toegestane hoogte aan de noordelijke kant van het terrein is 12 meter, aan de zuidelijke kant is bouwen tot 16 meter toegestaan.   
  • De woonwerkkavels kennen een woning (4 meter goot en 7 meter nokhoogte) aan de voorkant en een bedrijfsgebouw (6 meter goot en 7 meter nokhoogte) aan de achterzijde van het perceel. Hier worden bedrijven tot milieucategorie 2 toegestaan.

Het bedrijvenpark wordt zo spoedig mogelijk ontwikkeld en er wordt parkmanagement opgestart.

Website uitgifte bedrijfskavels Everdenberg-Oost

Via de website www.everdenbergoost.nl kunnen potentiĆ«le kopers informatie vinden en contact opnemen. De gemeente Oosterhout gaat samen met ontwikkelaar Roozen van Hoppe het gebied exploiteren en uitgeven. Momenteel zijn er geen kavels beschikbaar en werken we met een vrijblijvende reservelijst.

De gemeente en Roozen van Hoppe hebben een eerste selectie gemaakt van geschikte bedrijven die de Oosterhoutse economie versterken en passen in de duurzaamheidsvisie. Er loopt nog een beroepsprocedure Wet natuurberscheming en is nog niet duidelijk wanneer daadwerkelijk gestart kan worden met de uitgifte.

Start bouwrijp maken

De gemeente en Roozen van Hoppe hebben de ambitie om begin 2023 te starten met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. De aanvoer van het bouwverkeer zal in eerste instantie via het zuiden van het plangebied verlopen (via bestaand Everdenberg) totdat de tijdelijke aansluiting op de Heistraat is gerealiseerd. 

Duurzaamheidsambitie: elkaar versterken en energieneutraal

De gemeente en Roozen van Hoppe nemen diverse maatregelen om te komen tot een duurzaam bedrijventerrein. De beoogde duurzaamheidsambitie geldt voor zowel maatregelen in de openbare ruimte als op perceelniveau. Deze maatregelen kunnen door de bedrijven samen worden benut om elkaar te versterken.

Contact

Indien u vragen heeft over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost kunt u contact opnemen met de projectleider de heer G. Bartels, email g.bartels@oosterhout.nl of mevr. Gwen van Mook (Accountmanager Bedrijven) tel. 0162-489168 of e-mail: ez@oosterhout.nl . 

Aanvullende informatie

- Bestemmingsplan
- Bewonersbrief 14-2-2017, Ontwerp bestemmingsplan (pdf 10 kb) 
- Presentatie 6 september 2016 aan Raad (pdf 33,9 mb)
- Reconstructie N629 Dongen-Oosterhout (verwijzing www.brabant.nl)
Bewonersbrief 24-8-2016 Plan voor ontwikkeling Bedrijventerrein Everdenberg-Oost (pdf 19kb)