Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Everdenberg-Oost

Let op: 
Er is landbouwgrond te koop ten oosten van het plangebied Everdenberg-Oost. De landbouwgrond krijgt geen bedrijfsbestemming. Afgelopen tijd gebeurt het regelmatig dat externe partijen in dit plangebied grond te koop aanbieden als bouwkavel en hierbij verkeerde informatie over de bestemming vermelden. Wij willen u hierop wijzen. Controleer altijd de bestemming van grond bij de gemeente. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

 

De gemeente is van plan het bedrijventerrein Everdenberg uit te breiden. Het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg-Oost wordt begrensd door de Heikantsestraat aan de noordzijde, het bestaande bedrijventerrein Everdenberg c.q. het Oude Heikantsepad aan de westzijde, het Wilhelminakanaal aan de zuidzijde en het landelijk gebied aan de oostzijde.  

  • Het bedrijventerrein wordt goed ontsloten en ligt vrijwel direct aan de A27. 
  • De omvang van het te realiseren bedrijventerrein is ongeveer 20 hectare. Daarnaast komen er zes woon-/werkkavels aan de Heikantsestraat. 
  • Het bedrijventerrein is geschikt voor diverse bedrijven, grote en kleine bedrijven tot milieucategorie 3.2 (hetzelfde als bestaande Everdenberg). Het terrein kent een flexibele indeling, er is geen minimale maat voor de kavels, maximaal zijn de kavels 5 hectare. In overleg met gegadigden wordt gekeken naar de gewenste ligging en omvang van de kavel. De toegestane hoogte aan de noordelijke kant van het terrein is 12 meter, aan de zuidelijke kant is bouwen tot 16 meter toegestaan.   
  • De woonwerkkavels kennen een woning (4 meter goot en 7 meter nokhoogte) aan de voorkant en een bedrijfsgebouw (6 meter goot en 7 meter nokhoogte) aan de achterzijde van het perceel. Hier worden bedrijven tot milieucategorie 2 toegestaan.

De ontwikkeling en uitgifte wordt in samenwerking tussen Gemeente en Roozen van Hoppe gedaan. Het bedrijventerrein wordt dan zo spoedig mogelijk ontwikkeld en er wordt parkmanagement opgestart.

Start verkoop in 2019

Het bestemmingsplan voor het Bedrijventerrein Everdenberg–Oost is op 12 december 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Er loopt een beroepsprocedure. De zitting bij de Raad van State was op 18 februari 2019, binnen zes weken na zitting ontvangen we hiervan de uitslag. Na de uitspraak wordt bepaald wanneer wordt gestart met de uitgifte van de kavels. Naast de behandeling van het beroep, is de uitvoering van het plan ook afhankelijk van de uitvoering van de eerste fase van de reconstructie van de N629 (dit is het verbeteren van de aansluiting met de A27). Deze fase moet uitgevoerd zijn, voordat de eerste bedrijven hun deuren kunnen openen. Vooralsnog wordt uitgegaan van start uitgifte 2e kwartaal 2019. Op dit moment worden veel gesprekken gevoerd met belangstellenden, zowel met bedrijven uit Oosterhout als uit de regio als van buiten de regio. Het is nu nog niet mogelijk om een optie te nemen. Op het moment dat dit wel mogelijk is, wordt u hierover geïnformeerd via deze website.

Contact

Indien u vragen heeft over de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost kunt u contact opnemen met de projectleider de heer G. Bartels, email g.bartels@oosterhout.nl of mevr. Gwen van Mook (bedrijfscontactfunctionaris) tel. 0162-489168 of e-mail: ez@oosterhout.nl . 

Aanvullende informatie

- Bewonersbrief 14-2-2017, Ontwerp bestemmingsplan (pdf 10 kb) 
- Presentatie 6 september 2016 aan Raad (pdf 33,9 mb)
- Reconstructie N629 Dongen-Oosterhout (verwijzing www.brabant.nl)
Bewonersbrief 24-8-2016 Plan voor ontwikkeling Bedrijventerrein Everdenberg-Oost (pdf 19kb)