Statendam

Het bedrijventerrein Statendam (ca. 127 ha) bestaat uit twee delen en huist voornamelijk grotere beton- en staal bedrijven. Het terrein grenst westelijk aan het Wilhelminakanaal en wordt in het oosten ontsloten via de Statendamweg, een belangrijke in- en uitvalsroute van Oosterhout.
Het noordelijk deel van ca. 30 ha, grotendeels bezet door Koninklijke HH Martens & zn., is en wordt de komende jaren getransformeerd van zware industrie naar kleinschalige bedrijvigheid. Koninklijke HH Martens & Zn verplaatst naar Weststad III en de vrijkomende gronden worden door Koninklijke HH Martens & Zn herontwikkeld. Informatie over beschikbare bedrijfsgrond kunt u bij dhr. Martens inwinnen.

De achtergrond van de verplaatsing is om minder milieubelastende bedrijven op Statendam te vestigen in verband met de nabijheid van woonwijken, naast het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit langs de invalsroute Statendamweg. De strook grenzend aan de Statendamweg is bestemd als representatieve zone voor kleinschalige en kantoorachtige bedrijvigheid. Het terrein grenzend aan het Wilhelminakanaal is bestemd voor bedrijven in milieucategorie 3. Op Statendam zuid is voornamelijk ambachtelijke, kleinschalige bedrijvigheid te vinden.

Op de hoek Statendamweg en de Vaartweg is de nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd. Op de hoek Statendamweg – Damweg is een Shell Tankstation gevestigd.

Ook dit bedrijventerrein kent een bedrijvenvereniging. De bedrijvenvereniging Statendam heeft haar eigen website (extern): http://www.statendam-oosterhout.nl .

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Accountmanager Bedrijven, mevr. Gwen van Mook, tel. 140162 of e-mail: ez@oosterhout.nl .