Weststad I, II en III

Het bedrijventerrein Weststad (ca. 350 ha) is gelegen in de noordwest-hoek van de gemeente langs de A59 en het Wilhelminakanaal. Het is een modern bedrijventerrein dat wordt ontsloten via de weg, het water en het spoor (multimodaal). Het bedrijventerrein Weststad omvat 3 fasen c.q. zones. De eerste twee zijn tussen 1980 en 1990 beschikbaar gekomen voor bedrijfsactiviteiten.

Fase 3 is in 2000 aangelegd. Het terrein heeft met de ontwikkeling van fase 3 ook een zichtlocatie gekregen naar de A59, waar het een directe ontsluiting mee kent. Weststad beschikt ook over diep vaarwater, via de verbinding Wilhelminakanaal. Daarnaast kent Weststad ook een ontsluiting via het spoor, waardoor met recht gesproken kan worden van een multimodaal bedrijventerrein.

De realisatie van de openbare laad- en loskade, in combinatie met de uitbreiding van de overslagkade van de Oosterhoutse Container Terminal (OCT), heeft een kade van maar liefst 340 meter opgeleverd. Op het openbare gedeelte (ca 80 meter) kunnen stukgoederen worden overgeslagen. Met de realisatie van deze kade stimuleert Oosterhout vervoer over water; een dienst waar veel bedrijven op het industrieterrein dankbaar gebruik van maken. Het goederenvervoer zal de komende jaren sterk toenemen. Het is dan ook van belang de capaciteit op de waterwegen beter te benutten door meer goederen over water te vervoeren. 

BedrijvenInvesteringsZone Weststad

Per 1 januari 2017 is er een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) ingesteld op Weststad. In 2022 is deze met vijf jaar verlengd. Het bestuur van BIZ Stichting Weststad bestaat uit een aantal betrokken ondernemers. Op het bedrijventerrein is een parkmanager actief.

Bedrijvenvereniging Weststad heeft haar eigen website (extern): https://www.solarisparkmanagement.nl/weststad/

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Accountmanager Bedrijven, mevr. Gwen van Mook, tel. 140162 of e-mail: ez@oosterhout.nl .

Informatie:
Bewonersbrief: Algeheel parkeerverbod voor grote voertuigen en personenauto's ingevoerd (pdf, 13 kb)