Campagnemogelijkheden politieke partijen

Politieke partijen kunnen op verschillende manieren campagne voeren voor de verkiezingen.

Oosterhout maakt geen gebruik van borden waarop posters kunnen worden geplakt. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Trotters, die op een tiental plaatsen in de gemeente worden neergezet. Het bedrijf ImageBuilding verzorgt het bedrukken en de plaatsing van de Trotters.

ImageBuilding neemt contact op met de politieke partijen. Voor aanleverspecificaties kunt u het bedrijf natuurlijk ook zelf benaderen;

ImageBuilding

Tel. 070 - 3151090 sales@imagebuilding.com

 

Andere campagnemogelijkheden

 

  • Het plaatsen van borden in de openbare ruimte is verboden. Men kan tegen betaling gebruik maken van de gemeentelijke A0-borden, de zogeheten sandwichborden. Het beheer van deze borden is in handen van Centercom B.V. ( info@centercom.nl ) tel: 020-4609085 
  • Het is politieke partijen toegestaan gebruik te maken van de vrije plakplaatsen, de vijf als “peperbussen” aangemerkte zuilen; winkelcentrum Arkendonk, winkelcentrum Zuiderhout, Leijsenhoek ter hoogte van busstation, hoek Hertogenlaan – Slotlaan, Mathildastraat ter hoogte van Klappeijstraat
  • Het aanplakken van affiches voor ramen van de eigen woning is uiteraard toegestaan;
  • Voor reclame-uitingen in weilanden en op particuliere grond is een gemeentelijke vergunning vereist; - Dit geldt ook voor de inzet van geluidswagens (onder andere tijd- en plaats bepaald).
  • Flyeren binnen de gemeente is vergunning vrij (het overdekte winkelcentrum is niet van de gemeente; toestemming tot flyeren loopt via de winkeliersvereniging en tijdens de weekmarkt bepaalt de marktmeester of er op dat moment geflyerd mag worden).
  • De melding tot flyeren kan per email. naar a.klijsen@oosterhout.nl