Crisis en melding

Alarmnummer 112

Bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of wanneer u getuige bent van een misdrijf. (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar)

Spoedeisende Zorg Jeugd

088-0666 999 (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar)

Spoedeisende Zorg van Bureau Jeugdzorg Brabant is speciaal bedoeld om snel in te kunnen grijpen bij een crisissituatie, waarbij een kind (of de ouders) gevaar loopt. Als dat het geval is, dan is een medewerker van Bureau Jeugdzorg binnen twee uur ter plaatse. Hij of zij regelt dat het gezin binnen 24 uur specialistische hulp krijgt. Voor beroepskrachten, ouders, kinderen of jongeren die te maken hebben met een crisissituatie rondom een kind of jongere.

Veilig Thuis

Voor advies of hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis, 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar)
  • Spreek uw woonplaats of gemeente in
  • U krijgt verbinding met Veilig Thuis in uw regio

www.veiligthuiswestbrabant.nl

Persvoorlichter/Woordvoerder

Voor perscontacten en/of woordvoering namens het college van burgemeester en wethouders, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie. Tijdens kantooruren is deze afdeling te bereiken via 14 0162. Bij spoed of vragen in avonduren of weekend kunt u de bereikbaarheidstelefoon bellen via het piketnummer: 0162 489969