Wilt u afvalwater lozen? Dan moet u zich aan regels houden. Soms moet u ook een melding doen of een vergunning aanvragen. Dat regelt u via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Afvalwater is water dat u kwijt wilt. U kunt afvalwater lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels. Er zijn algemene regels. U mag bijvoorbeeld geen olie wegspoelen. Lees meer over de algemene regels op de website van InfoMil.

Er zijn specifieke regels voor:

 • Afvalwater uit een particulier huishouden. Bijvoorbeeld toiletwater of ander huishoudelijk afvalwater.
 • Afvalwater uit een bedrijfslocatie. Bijvoorbeeld afvalwater van een industrieel bedrijf, agrarisch bedrijf, restaurant, garage, laboratorium etc.
 • Afvalwater van een tijdelijke bedrijfsmatige activiteit in de openbare ruimte (bijv. bouwen).
 • Afvalwater van  een vaartuig.
 • Afvalwater van reinigingswerkzaamheden zoals schoonmaken voertuigen, vaartuigen, dierverblijven, buitenmuren etc.

Komt uw afvalwater uit een particulier huishouden?

 • U bent verplicht afvalwater te lozen in het riool. Daarnaast houdt u zich aan de regels uit omgevingsplan.
 • Loost u niet op het riool, dan moet u een melding doen. U heeft een goede reden nodig. Bijvoorbeeld omdat het riool op een grote afstand van uw huis ligt. Daarnaast moet u uw afvalwater leiden via een septic tank of een ander soort zuiveringsvoorziening voor afvalwater.

Komt uw afvalwater uit een bedrijfslocatie of van een tijdelijke bedrijfsmatige activiteit?

 • U moet zich houden aan algemene regels. Deze regels vindt u terug via het Omgevingsloket.
 • Controleer via het Omgevingsloket of u een melding of vergunning nodig heeft.

Komt uw afvalwater van een boot?

 • Als u een pleziervaartuig heeft, dan moet u het afvalwater opsparen en lozen in het vuilwaterinnamepunt in een jachthaven.
 • Als binnenschipper bent, dan mag u uw afvalwater wel lozen op het oppervlaktewater, maar dan heeft u wel een zorgplicht. Dit betekent dat u er alles aan doet om de milieugevolgen van de lozing zo klein mogelijk te houden (bijv. u loost geen zwaar chemische stoffen). Daarnaast kunnen er extra regels gelden voor sommige vaarwegen met speciale natuurwaarde. Deze extra regels kunt u vinden via het Omgevingsloket.

U kunt uw melding doen via of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen bij het omgevingsloket

Komt uw afvalwater uit een particulier huishouden?

 • Voor vragen kunt u contact opnemen met de vakgroep water van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.

Komt uw afvalwater uit een bedrijfslocatie of van een tijdelijke bedrijfsmatige activiteit?

 • Voor vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) via 013-2060100.

Bent u een binnenschipper?

 • Voor vragen kunt u contact opnemen met het waterschap via 076 564 1000

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Er zijn 2 procedures mogelijk bij een vergunning. Bij een gewone procedure krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bij een uitgebreide procedure krijgt u de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).