Bouw- en sloopafval brengt u naar de milieustraat van de gemeente. Of u huurt een container bij een afvalinzamelingsbedrijf.

Beschrijving

Als u gaat verbouwen of slopen, komt er bouw- en sloopafval vrij. Bijvoorbeeld tegels, dakpannen, gipsplaten en beton. U kunt het afval wegbrengen naar een milieustraat of afvalinzamelstation van de gemeente. Probeer het afval zoveel mogelijk te scheiden. Ook kunt u bij een afvalinzamelingsbedrijf een container huren.

Op de pagina milieustraat kunt u lezen welk bouw- en sloopafval u gratis kunt aanleveren