U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. Bijvoorbeeld omdat u geen woning heeft. U vraagt het gebruik van een briefadres aan bij de gemeente.

Beschrijving

Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. Bij het ontbreken van een woonadres kunt u kiezen voor een briefadres. In bepaalde uitzonderingsgevallen kunt u op een briefadres worden ingeschreven, onder anderen bij verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg, kinderbescherming of penitentiaire instellingen of bij het ontbreken van een woonadres. Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en kan dus geen postbus zijn. De hoofdbewoner van het betreffende adres dient voor uw inschrijving op zijn adres schriftelijk toestemming te geven. Na het inleveren van de benodigde formulieren wordt er een besluit genomen of u voor een briefadres in aanmerking komt. Daarvan krijgt u schriftelijk bericht.

 

Voor het aanvragen van een briefadres kunt u persoonlijk langskomen aan de balies van burgerzaken in de gemeente waar het briefadres is of u vult het formulier briefadres volledig in en stuurt dit op.

In beide gevallen is een (kopie) geldig legitimatiebewijs (van aanvrager en hoofdbewoner)en schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner noodzakelijk.

 

Een briefadres aanvragen is gratis.