U kunt uw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar u verblijft. 

Beschrijving

Let op!

Wilt u een briefadres wegens opname in een verzorgingstehuis ? Neemt u dan telefonisch contact op met de afdeling burgerzaken via telefoonnummer 140162.

Wilt u een briefadres om een andere reden ? Dan moet u een persoonlijke afspraak aan de balie van burgerzaken inplannen via de website of telefonisch via 140162. Neemt u de schriftelijke toestemming van de briefadresgever met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs mee. De briefadresgever mag natuulijk ook persoonlijk komen.

Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. Bij het ontbreken van een woonadres kunt u kiezen voor een briefadres. In bepaalde uitzonderingsgevallen kunt u op een briefadres worden ingeschreven, onder anderen bij verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg, kinderbescherming of penitentiaire instellingen of bij het ontbreken van een woonadres. Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en kan dus geen postbus zijn. De hoofdbewoner van het betreffende adres dient voor uw inschrijving op zijn adres schriftelijk toestemming te geven. Na het inleveren van de benodigde formulieren wordt er een besluit genomen of u voor een briefadres in aanmerking komt. Daarvan krijgt u schriftelijk bericht.

 

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. U vraagt een briefadres bijvoorbeeld aan omdat u:
  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • maximaal 8 maanden in 1 jaar in het buitenland bent
  • schipper bent en maximaal 2 jaar achter elkaar van huis bent voor uw werk
  • in een gevangenis verblijft
  • in een psychiatrische inrichting verblijft
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • voor uw veiligheid niet wilt dat uw adres bekend is
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft toestemming van de overheid om in Nederland te zijn.

Kunt u zelf aan een briefadres komen? Dan zijn dit de voorwaarden voor het briefadres:

 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.

Voor het aanvragen van een briefadres kunt u persoonlijk langskomen aan de balies van burgerzaken in de gemeente waar het briefadres is.

Een (kopie) geldig legitimatiebewijs (van aanvrager en hoofdbewoner)en schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner noodzakelijk.

 

Een briefadres aanvragen is gratis.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.