U kunt alleen of met uw partner een kind uit het buitenland adopteren. Hiervoor heeft u een beginseltoestemming nodig. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier van Adoptievoorzieningen.

Beschrijving

Let op!

Op 8 februari 2021 stopte de overheid de adoptie van kinderen uit het buitenland. Op 2 november 2022 besloot de minister dat de adoptie uit 6 landen weer mag. Kijk voor meer informatie op de website van Adoptievoorzieningen.

Bij adoptie ontstaat er een wettelijke familieband tussen adoptieouder(s) en kind. De familieband met de biologische ouders wordt daarmee verbroken. De meeste kinderen komen uit het buitenland. Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie.

Adoptie van buitenlandse kinderen
U kunt alleen of als paar een kind uit het buitenland adopteren. Ook paren van gelijk geslacht kunnen samen een verzoek doen. Voorwaarde is wel dat het land van herkomst adoptiekinderen beschikbaar stelt voor paren van gelijk geslacht.
Voor de adoptie moet u beschikken over een beginseltoestemming. Deze wordt door Minister van Justitie verstrekt. Voor achtergrondinformatie en begeleiding kunt u terecht bij Stichting Adoptievoorzieningen.

Adoptie van Nederlandse kinderen
De belangrijkste voorwaarden voor binnenlandse adoptie zijn:

  • Het is in het belang van het kind.
  • De oorspronkelijke ouders hebben uitdrukkelijk geen bezwaar tegen de adoptie.
  • U bent ten minste 18 jaar ouder dan het kind.
  • U bent niet de grootouders van het kind.
  • U hebt samen minstens één jaar voor het kind gezorgd.

U kunt ook als individu een kind adopteren als u gedurende drie jaar het kind hebt verzorgd en opgevoed.

Bij stiefouderadoptie adopteert de nieuwe partner van één van de ouders het kind. De stiefouder moet ten minste drie jaar samenleven met de ouder en ten minste één jaar voor het kind hebben gezorgd.

Een uitzondering geldt voor vrouwen in een relatie die samen een kind krijgen. Zij kunnen direct na de geboorte een verzoek tot adoptie bij de rechtbank indienen. Ook hoeven ze niet drie jaar te hebben samengeleefd.

Als de adoptie door de rechter is uitgesproken, krijgt de geboortegemeente hiervan automatisch bericht.

De voorwaarden voor het adopteren van een buitenlands kind zijn onder andere:

  • U woont in Nederland.
  • U bent niet ouder dan 42 jaar op het moment dat u beginseltoestemming aanvraagt.
  • U laat zich medisch keuren. Uw gezondheid vormt geen bezwaar voor adoptie.

Een land kan zelf ook voorwaarden stellen aan adoptie. Wilt u als paar van hetzelfde geslacht een kind uit het buitenland adopteren? Dan moet het land dit goed vinden.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor adoptie uit het buitenland op Rijksoverheid.nl.

Zo start u met het adoptieproces:
•    U vraagt de beginseltoestemming aan via Adoptievoorzieningen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid beslist of u de toestemming krijgt.