Heeft u het proces van naturalisatie succesvol doorlopen? Dan krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de ceremonie.

Beschrijving

Gemeenten zijn verplicht een ceremonie voor nieuwe Nederlanders te organiseren. Deze naturalisatieceremonie wordt in ieder geval elk jaar op 15 december landelijk gehouden: de Koninkrijksdag. De ceremonie wordt ook verplicht gehouden in de Nederlandse Antillen en Aruba. Tevens worden in de Gemeente Oosterhout de genomen besluiten het hele jaar door uitgereikt. 

Vreemdelingen die Nederlander willen worden zijn verplicht te verschijnen op de ceremonie. Betrokkene wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Verschijnt de betrokkene niet, dan wordt hij geen Nederlander.

Sinds 1 maart 2009 moeten vreemdelingen vanaf 16 jaar bereid zijn om een verklaring van verbondenheid met Nederland af te leggen. Met deze verklaring belooft u de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.

Waarom is ceremonie verplicht voor u als nieuwe Nederlander?
Het naturalisatiebesluit of het optiebesluit moet worden uitreikt op een ceremonie. Pas nadat het besluit op de ceremonie is uitgereikt, treden de gevolgen van het besluit met terugwerkende kracht in werking. Vanaf de datum van ondertekening van het besluit bent u Nederlander geworden. Verschijnt u niet op de ceremonie, dan wordt u geen Nederlander.

Binnen welke termijn moet het besluit tot verkrijging van het Nederlanderschap worden uitgereikt?
Bij optie: Dit moet gebeuren binnen 9 weken na ondertekening van de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap.
Bij naturalisatie: De termijnen voor de uitreiking zijn hiervoor ingewikkelder geregeld. Bepaald is dat binnen zes weken na ondertekening door Hare Majesteit een uitnodiging moet worden verzonden en dat binnen zes weken na die uitnodiging het besluit moet worden uitgereikt.

U kunt pas een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie.

De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend.

Heeft u de optieprocedure gevolgd? Dan krijgt u een bevestiging dat u het Nederlanderschap krijgt. Binnen 9 weken vindt de uitreiking plaats.

Heeft u de naturalisatieprocedure gevolgd? Dan ondertekent de koning het besluit van uw Nederlanderschap. Binnen 3 maanden vindt de naturalisatieceremonie plaats. U ontvangt de uitnodiging uiterlijk 6 weken voor de ceremonie.