Wilt u collecteren? Meld dit dan bij de gemeente.

Beschrijving

Om te collecteren heb je niet altijd een vergunning nodig. In de volgende gevallen hoef je de collecte alleen bij ons te melden:

  • Als je instelling of niet-commerciële organisatie een CBF-erkenning heeft. Deze collectes kunnen alleen gehouden worden in roostervrije weken (zie het collecterooster van het CBF op CBF.nl).
  • Als je instelling of niet-commerciële organisatie een CBF-erkenning heeft en de collecte houdt volgens het door het CBF vastgestelde collecterooster (zie het collecterooster van het CBF op CBF.nl).

Houd je een inzameling in besloten kring, dan heb je geen vergunning nodig en hoef je niets te melden.

Heeft je instelling of organisatie geen CBF- erkenning maar wil je wel collecteren? Dan moet je een vergunning aanvragen.

U kunt een vergunning aanvragen of een melding doen via het contactformulier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oosterhout, via 14 0162  of via het contactformulier.    

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen.

Leges en legesverordening