Wilt u een dakkapel plaatsen, dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Indien dit zo is, dient u eerst een conceptverzoek in bij uw gemeente via het omgevingsloket.

Beschrijving

Als u een dakkapel plaatst moet u zich houden aan regels. Deze regels staan in het omgevingsplan. In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Als de dakkapel wordt geplaatst op een monument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht is er altijd een omgevingsvergunning nodig. En wordt er advies gevraagd aan de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Welke regels er gelden en of er een vergunning nodig is, kunt u vinden in het omgevingsloket. Hebt u een omgevingsvergunning nodig, dan kunt u deze via hetzelfde omgevingsloket aanvragen.

Voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u een conceptverzoek aanvragen. U laat uw plan dan toetsen op haalbaarheid. Hiermee voorkomt u dat u onnodige kosten maakt voor een volledige uitwerking van uw plannen. Aan een conceptverzoek en een aanvraag voor een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden deze staan in de legesverordening.

Via het omgevingsloket kunt u een vergunningencheck doen. Mocht daaruit blijken dat u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen, dan kunt u via hetzelfde loket deze aanvragen of indienen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan wordt u geadviseerd via dit omgevingsloket een conceptverzoek in te dienen.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).