Een horecabedrijf of een vereniging mogen een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente. Als u ook langer open wilt blijven, vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

Bedrijven en verenigingen mogen maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij wordt afgeweken van de geluidsnorm. Denk hierbij aan een muziekoptreden in een café of winkel. Ook Een toernooi van een sportvereniging valt hieronder.

Geluidsontheffing

Een vrijstelling van de geluidsnormen betekent niet dat er ongelimiteerd geluidhinder veroorzaakt mag worden. Overmatige hinder moet u altijd voorkomen. Van de 12 dagen zijn er een aantal dagen collectief aangewezen zoals koningsnacht en carnaval.

De belangrijkste voorwaarden voor het organiseren van een eenmalig feest of evenement zijn:

 • u organiseert hooguit 12 per jaar een feest of evenement met
  • luide muziek
  • langere openingstijden
 • u houdt zich aan de geluidsregels van de gemeente
 • u voorkomt zoveel mogelijk dat geluid naar buiten komt:
  • u houdt tijdens het feest of evenement de ramen gesloten
  • ook de deuren houdt u zoveel mogelijk gesloten

U kunt uw ontheffing aanvragen via het omgevingsloket

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team APV van de gemeente Oosterhout, via 14 0162 of via het contactformulier.  

Een melding voor een festiviteit doet u minimaal 2 weken van tevoren.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw ontheffingsaanvraag voor een latere sluitingstijd. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Aan de behandeling van de aanvraag zijn leges verbonden. De actuele leges zijn te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl (zoekterm leges Oosterhout).