Een horecabedrijf mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente. Als u ook langer open wilt blijven, vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

 

Bedrijven en verenigingen mogen maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij wordt afgeweken van de geluidsnorm. Denk hierbij aan een muziekoptreden in een café of een winkel. Ook een toernooi van een sportvereniging valt hieronder.

Geluidsontheffing

Een vrijstelling van de geluidsnormen betekent niet dat er ongelimiteerd geluidshinder veroorzaakt mag worden. Overmatige hinder moet u altijd voorkomen. Van de 12 dagen zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening een aantal dagen collectief aangewezen zoals koningsnacht en carnaval.

 

De belangrijkste voorwaarden voor het organiseren van een eenmalig feest of evenement zijn:

 • u organiseert hooguit 12 per jaar een feest of evenement met
  • luide muziek
  • langere openingstijden
 • u houdt zich aan de geluidsregels van de gemeente
 • u voorkomt zoveel mogelijk dat geluid naar buiten komt:
  • u houdt tijdens het feest of evenement de ramen gesloten
  • ook de deuren houdt u zoveel mogelijk gesloten

Wilt u een festiviteit organiseren? Meld dit tenminste 14 dagen van te voren bij de gemeente.

Een melding voor een festiviteit doet u minimaal 2 weken van tevoren.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw ontheffingsaanvraag voor een latere sluitingstijd. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.