Een horecabedrijf mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren. U meldt de festiviteit bij de gemeente. Als u ook langer open wilt blijven, vraagt u ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

 

Bedrijven en verenigingen mogen maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij wordt afgeweken van de geluidsnorm. Denk hierbij aan een muziekoptreden in een café of een winkel. Ook een toernooi van een sportvereniging valt hieronder.

 

Een vrijstelling van de geluidsnormen betekent niet dat er ongelimiteerd geluidshinder veroorzaakt mag worden. Overmatige hinder moet u altijd voorkomen. Van de 12 dagen zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening een aantal dagen collectief aangewezen zoals koningsnacht en carnaval.

 

De belangrijkste voorwaarden om ontheffing voor de openingstijden te krijgen zijn:

  • u organiseert een eenmalig feest of evenement
  • u krijgt de ontheffing maximaal 12 keer per jaar

Wilt u een festiviteit organiseren? Meld dit tenminste 14 dagen van te voren bij de gemeente.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.