Beschrijving

Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven aan de gemeente. Deze veranderingen kunnen onder andere betrekking hebben op:

 • inkomsten (werken);
 • vermogen (loterij, erfenis, dure auto);
 • verblijf in een gevangenis;
 • gezinssamenstelling (trouwen, scheiden, samenwonen);
 • eenĀ ander adres opgeven.

Als u denkt dat iemand met een bijstandsuitkering fraude pleegt, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Probeer bij de melding in ieder geval zoveel mogelijk informatie over de volgende onderdelen door te geven:

 • adres(sen);
 • werktijden;
 • auto('s);
 • inkomsten;
 • vermogen;
 • gezinssamenstelling.

U mag uw melding ook anoniem doorgeven!