Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Fraude melden

Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven aan de gemeente. Deze veranderingen kunnen onder andere betrekking hebben op:

 • inkomsten (werken);
 • vermogen (loterij, erfenis, dure auto);
 • verblijf in een gevangenis;
 • gezinssamenstelling (trouwen, scheiden, samenwonen);
 • een ander adres opgeven.

Als u denkt dat iemand met een bijstandsuitkering fraude pleegt, dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Probeer bij de melding in ieder geval zoveel mogelijk informatie over de volgende onderdelen door te geven:

 • adres(sen);
 • werktijden;
 • auto('s);
 • inkomsten;
 • vermogen;
 • gezinssamenstelling.

U mag uw melding ook anoniem doorgeven!

Gemeente Oosterhout

Bezoekadres:
Slotjesveld 1
4902 ZP Oosterhout

Postadres:
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout
Tel: 14 0162